Dịch vụ đăng ký khai sinh không có bố tại Hải Phòng năm 2022

Giấy khai sinh là loại giấy tờ pháp lý rất quen thuộc và gần gũi với mỗi cá nhân. Kể từ khi sinh ra, cá nhân đều được cha mẹ làm thủ tục đăng ký khai sinh định danh tên tuổi, quốc tịch… Tuy nhiên, có những trẻ em khi được sinh ra thuộc trường hợp đặc biệt như: không có bố hoặc không có mẹ. Vậy, đối với những hoàn cảnh đó thì người bố/ người mẹ có được đi đăng ký khai sinh không? Thủ tục đăng ký khai sinh không có bố như thế nào? Cần chuẩn bị những hồ sơ giấy tờ gì để đăng ký? Nếu quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ đăng ký khai sinh không có bố, hãy tham khảo Dịch vụ đăng ký khai sinh không có bố tại Hải Phòng nhanh chóng và trọn gói năm 2022, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ quý khách hết khả năng của mình. Hy vọng được giúp đỡ cho bạn.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Hộ tịch 2014
 • Nghị định 123/2015/NĐ-CP
 •  Luật cư trú
 • Nghị định 82/2020/NĐ-CP

Đăng ký khai sinh là gì?

Đăng ký khai sinh là việc cha mẹ hoặc người thân đăng ký sự kiện sinh cho mỗi đứa trẻ mới sinh ra tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thông thường được tiến hành trong thời hạn luật định kể từ ngày đứa trẻ được sinh ra.

Theo khoản 6 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 quy định về giấy khai sinh:

Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này.

Giấy khai sinh là một trong những giấy tờ quan trọng nhất của mỗi con người. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc và là bằng chứng chứng minh cho mối quan hệ huyết thống được thể hiện thông qua nội dung của giấy khai sinh.

Ngoài ra, giấy khai sinh chứng chứng minh quyền Công dân của mỗi con người kể từ khi sinh ra và theo người đó đến hết cuộc đời. Bất kỳ ai sinh ra đều cần có giấy khai sinh.

Việc pháp luật quy định nơi đăng ký khai sinh rất rộng cho trẻ em mới sinh tạo điều kiện tốt nhất để cha mẹ có thể đăng ký khai sinh dễ dàng và nhanh chóng đảm bảo các quyền lợi của đứa trẻ được sinh ra.

Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Luật Hộ tịch thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh.

Trách nhiệm trong việc đăng ký giấy khai sinh

Theo Khoản 1 Điều 14 Luật Hộ tịch 2014 quy định nội dung đăng ký khai sinh gồm:

Nội dung đăng ký khai sinh gồm:

 • Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch;
 • Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú;
 • Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.”

Căn cứ Điều 15 Luật Hộ tịch 2014 về trách nhiệm đăng ký khai sinh:

1. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Nếu cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người có thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.

2. Công chức tư pháp – hộ tịch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc đăng ký khai sinh cho trẻ em trên địa bàn trong thời hạn quy định; trường hợp cần thiết thì thực hiện đăng ký khai sinh lưu động.“

Việc đăng ký khai sinh không chỉ thuộc về riêng trách nhiệm của cha, mẹ hoặc ông, bà mà còn là trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo đó, cán bộ, công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã cũng phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc đăng ký khai sinh cho trẻ em trong địa bàn theo đúng thời hạn mà pháp luật quy định. Trong trường hợp cần thiết, công chức tư pháp – hộ tịch có thể tổ chức đăng ký khai sinh lưu động.

Có thể bạn quan tâm  Dịch vụ tư vấn thủ tục đổi tên căn cước công dân tại Hải Phòng năm 2023

Như vậy, thời hạn đăng ký khai sinh cho con là 60 ngày kể từ ngày đứa con chào đời. 

Ngoài ra, tại Điều 30 Bộ Luật dân sự 2015 quy định:

Điều 30: Quyền được khai sinh, khai tử

1. Cá nhân từ khi sinh ra có quyền được khai sinh.

2. Cá nhân chết phải được khai tử.

3. Trẻ em sinh ra mà sống được từ hai mươi bốn giờ trở lên mới chết thì phải được khai sinh và khai tử; nếu sinh ra mà sống dưới hai mươi bốn giờ thì không phải khai sinh và khai tử, trừ trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ có yêu cầu.

4. Việc khai sinh, khai tử do pháp luật về hộ tịch quy định. Tuy nhiên, việc đăng ký khai sinh là nghĩa vụ; thì việc khai sinh cho con trong một thời gian nhất định cũng là một nghĩa vụ mà bố mẹ cần tuân thủ.

Hướng dẫn đăng ký khai sinh không có bố tại Hải Phòng

Hồ sơ đăng ký khai sinh cho con không có bố

Thành phần hồ sơ:

 • Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu;
 • Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh được thay thế bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực;
 • Xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ trẻ em có đăng ký kết hôn). Trừ trường hợp cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ em.
 • Văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ trong trường hợp ủy quyền hoặc giấy tờ chứng minh về mối quan hệ với người ủy quyền trong trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền.
 • Trong trường hợp cán bộ Tư pháp hộ tịch không biết rõ về nhân thân hoặc nơi cư trú của đương sự, thì yêu cầu xuất trình các giấy tờ sau đây để kiểm tra: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch để xác định về cá nhân người đó; Sổ hộ khẩu, Sổ đăng ký tạm trú để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật.

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con

Điều 16, Luật Hộ tịch 2014 quy định thủ tục khai sinh cho con bao gồm các bước sau:

Bước 1: Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập; trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định pháp luật.

Bước 2: Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung khai sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân.

Công chức tư pháp – hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.

Chính phủ quy định chi tiết việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em chưa xác định được cha, mẹ, trẻ em sinh ra do mang thai hộ; việc xác định quê quán của trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em chưa xác định được cha, mẹ.

Dịch vụ đăng ký khai sinh không có bố tại Hải Phòng năm 2022
Dịch vụ đăng ký khai sinh không có bố tại Hải Phòng năm 2022

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện đăng ký khai sinh không có bố tại Hải Phòng?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 15 Nghị định 123/2015 NĐ-CP quy định về việc đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ như sau:

Có thể bạn quan tâm  Chia đất thế nào khi người thừa kế chết trước người viết di chúc năm 2022?

“Điều 15. Trách nhiệm đăng ký khai sinh

1. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.”

Điều 12, Luật cư trú 2020 quy định về nơi cư trú của người chưa thành niên như sau:

“Điều 12. Nơi cư trú của người chưa thành niên

1. Nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người chưa thành niên thường xuyên chung sống; trường hợp không xác định được nơi thường xuyên chung sống thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi do cha, mẹ thỏa thuận; trường hợp cha, mẹ không thỏa thuận được thì nơi cư trú của người chưa thành niên do Tòa án quyết định.

2. Người chưa thành niên có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của cha, mẹ nếu được cha, mẹ đồng ý hoặc pháp luật có quy định.”

Căn cứ các quy định trên, mẹ đơn thân đăng ký khai sinh cho con tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người mẹ đang cư trú.

Lệ phí đăng ký khai sinh không có bố tại Hải Phòng

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì cá nhân yêu cầu đăng ký sự kiện hộ tịch, yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch phải nộp lệ phí theo quy định.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật Hộ tịch 2014 có quy định miễn lệ phí đăng ký hộ tịch trong những trường hợp sau:

 • Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;
 • Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

Mặt khác Điểm c Khoản 2 Điều 5 Thông tư 250/2016/TT-BTC cũng tùy thuộc vào điều kiện thực tế của địa phương mà quy định mức thu lệ phí hộ tịch cho phù hợp, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc miễn lệ phí hộ tịch trong những trường hợp sau:

 • Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
 • Đăng ký khai sinh đúng hạn, khai tử đúng hạn; đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ; đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước, thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã; đăng ký khai sinh đúng hạn, khai tử đúng hạn, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới.

Trường hợp đăng ký khai sinh đúng hạn theo quy định của pháp luật về đăng ký khai sinh thì được miễn lệ phí đăng ký khai sinh.

Trường hợp đăng ký khai sinh quá thời hạn quy định thì phải nộp lệ phí đăng ký khai sinh. Mức nộp tùy thuộc vào điều kiện thực tế của địa phương nơi đăng ký khai sinh quy định.

Dịch vụ đăng ký khai sinh không có bố của Luật sư Hải Phòng

Thủ tục đăng ký khai sinh rất phổ biến và quen thuộc đối với người dân. Cha mẹ sau khi sinh con ra, đều đi lên UBND để đăng ký khai sinh cho con của mình. Tưởng chừng như thủ tục pháp lý này rất đơn giản và dễ hiểu, tuy nhiên vẫn có nhiều câu hỏi thắc mắc được đặt ra đối với các trường hợp đặc biệt như mẹ đơn thân thì đăng ký khai sinh cho con được không? Nếu bạn đang có nhu cầu tư vấn về quy trình, trình tự đăng ký khai sinh mà gặp khó khăn, rắc rối trong việc giải quyết vấn đề này, hãy đến với Luật sư Hải Phòng. Tại đây bạn sẽ được giải quyết tất cả những thắc mắc liên quan đến việc đăng ký khai sinh không có bố nhanh chóng và chính xác nhất. Luật sư Hải Phòng với đội ngũ Luật Sư có nhiều năm kinh nghiệm trong hỗ trợ khách hàng đăng ký khai sinh cho con mà không có bố và xử lý các vấn đề liên quan, chúng tôi cam kết sẽ đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Luật sư Hải Phòng.

Khi sử dụng Dịch vụ đăng ký khai sinh không có bố tại Hải Phòng. Luật sư Hải Phòng sẽ thực hiện:

 • Tư vấn về hồ sơ, thủ tục thời gian cần thiết nhất cho việc đăng ký khai sinh không có bố.
 • Tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký; cung cấp cho khách hàng những biểu mẫu phù hợp nhất, mới nhất.
 • Đại diện khách hàng tiến hành nộp hồ sơ, nhận và trả lời thẩm định, nộp các khoản phí, lệ phí.
 • Thay mặt cho khách hàng theo dõi quá trình thực hiện thủ tục.
Có thể bạn quan tâm  Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp thừa kế nhà tại Hải Phòng

Tại sao nên chọn dịch vụ đăng ký khai sinh không có bố của Luật sư Hải Phòng?

Dịch vụ chính xác, nhanh gọn: Khi sử dụng dịch vụ, Luật sư Hải Phòng sẽ thực hiện nhanh chóng có kết quả quý khách hàng sẽ thực hiện các công việc của mình nhanh hơn.

Đúng thời hạn: Với phương châm “đưa Luật sư đến ngay tầm tay bạn“, chúng tôi đảm bảo dịch vụ luôn được thực hiện đúng thời hạn. Quyền và lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu.

Chi phí: Chi phí dịch vụ của Luật sư Hải Phòng có tính cạnh tranh cao, tùy vào tính chất vụ việc cụ thể. Với giá cả hợp lý, chúng tôi mong muốn khách có thể trải nghiệm dịch vụ một cách tốt nhất. Chi phí đảm bảo phù hợp, tiết kiệm nhất đối với khách hàng.

Bảo mật thông tin khách hàng: Mọi thông tin cá nhân của khách hàng Luật Sư Hải Phòng sẽ bảo mật 100%.

Video Luật sư Hải Phòng giải đáp thắc mắc về đăng ký khai sinh

Video Luật sư Hải Phòng giải đáp thắc mắc về đăng ký khai sinh

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn về vấn đề “Dịch vụ đăng ký khai sinh không có bố tại Hải Phòng năm 2022” của Luật sư Hải Phòng. Chúng tôi hy vọng rằng những kiến thức chúng tôi chia sẽ sẽ có ích cho bạn đọc trong công việc và cuộc sống.

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ về Sáp nhập doanh nghiệp, Thay đổi họ tên con sau khi ly hôn, Chuyển khẩu theo nhà chồng, Hủy việc kết hôn trái luật, Giải thể công ty, Xác nhận tình trạng hôn nhân, Khởi kiện bạo lực gia đình, Đăng ký khai sinh cha mẹ đã chết, Đăng ký bảo hộ thương hiệu, Đổi tên giấy khai sinh,…. Hãy liên hệ ngay tới Luật sư Hải Phòng để được tư vấn, hỗ trợ một cách nhanh nhất. Hotline:  0833.102.102.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

UBND xã có quyền từ chối đăng ký khai sinh không?

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 Luật Hộ tịch 2014 thì:
Sự kiện đăng ký khai sinh là một trong các nội dung đăng ký hộ tịch.
Khoản 2 Điều 5 Luật này đồng thời khẳng định:
Mọi sự kiện hộ tịch của cá nhân phải được đăng ký đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan và chính xác; trường hợp không đủ điều kiện đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật thì người đứng đầu cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Như vậy, theo quy định này, việc đăng ký khai sinh nói riêng, đăng ký các sự kiện hộ tịch khác nói chung đều phải đảm bảo các điều kiện nhất định, trường hợp không đáp ứng điều kiện thì người đứng đầu cơ quan đăng ký hộ tịch được từ chối không thực hiện việc đăng ký.

Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ trong trường hợp nào?

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 35 Luật Hộ tịch 2014 quy định như sau:
Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em trong các trường hợp sau đây: Trẻ em được sinh ra tại Việt Nam, có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch.

Trường hợp bé bị khuyết tật đăng ký khai sinh trễ hạn có được miễn lệ phí không?

Tại Khoản 1 Điều 11 Luật Hộ tịch 2014 cũng có quy định về lệ phí hộ tịch như sau:
Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch trong những trường hợp sau:
– Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;
– Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.
Do đó, trong trường hợp trẻ bị khuyết tật đăng ký khai sinh trễ hạn được miễn lệ phí.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Bài viết liên quan

Trả lời