Dịch vụ tư vấn thủ tục giải thể công ty tại Hải Phòng uy tín năm 2022

Trong hoạt động kinh doanh, không thể tránh khỏi những trường hợp gặp khó khăn và vốn hay khó khăn trong khâu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, theo đó mà người chủ doanh nghiệp cần có những phương hướng giải quyết để tránh gặp phải những tranh chấp phát sinh. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi chịu nhiều sự tác động qua những biến động của nền kinh tế thì việc giải thể là biện pháp thích ứng cho các chủ đầu tư trước sự thay đồi của thị trường. Vậy khi giải thể công ty cần tuân theo trình tự như thế nào? Bài viết dưới đây, Luật sư hải Phòng sẽ chia sẻ đến bạn quy định pháp luật về thủ tục giải thể công ty và dịch vụ tư vấn thủ tục giải thể công ty tại Hải Phòng uy tín. Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ, bạn hãy liên hệ vói chúng tôi theo hotline phía dưới nhé.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Giải thể công ty là gì?

Pháp luật hiện hành hiện nay chưa có quy định cụ thể về thế nào là giải thể công ty. Nhưng qua các quy định về điều kiện giải thể công ty thì ta có thể hiểu giải thể công ty, doanh nghiệp là hình thức mà chủ doanh nghiệp hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chấm dứt hoạt động công ty, doanh nghiệp đó. Khi tiến hành đóng cửa công ty thì tên công ty sẽ bị xóa. Đồng thời mã số thuế và sổ đăng ký kinh doanh cũng không còn tồn tại.

Công ty sẽ bị giải thể trong trường hợp nào?

Vậy giải thể một công ty, doanh nghiệp được pháp luật quy định tại Điều 207 Luật doanh nghiệp năm 2020 là trong những trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp đã kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.
 • Công ty giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Trường hợp giải thể khi công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của luật trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp luật Quản lý thuế có quy định khác.

Điều kiện để thực hiện giải thể công ty

Doanh nghiệp có thể giải thể khi đáp ứng được toàn bộ các điều kiện sau:

 • Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp, như lương của người lao động, nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội và khoản nợ đối với các đối tác làm ăn.
 • Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài thương mại.
 • Trường hợp doanh nghiệp không còn khả năng thanh toán (mất khả năng thanh toán) thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của Luật phá sản 2014.
Có thể bạn quan tâm  Dịch vụ xin xác nhận quy hoạch đất tại Hải Phòng

Trình tư, thủ tục giải thể công ty tại Hải Phòng

Chuẩn bị hồ sơ

Quy trình chuẩn bị hồ sơ giải thể công ty khá phức tạp. Vì theo quy định của pháp luật thì hồ sơ giải thể công ty phải có đầy đủ các giấy tờ, tài liệu sau:

 • Thông báo về việc đăng ký giải thể  doanh nghiệp (theo mẫu).
 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (theo mẫu).
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên); Quyết định và Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty ( đối với công ty TNHH hai thành viên); Quyết định và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty (đối với công ty cổ phần).
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán.
 • Danh sách người lao động.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).
 • Công văn trả dấu (đối với dấu công an).
 • Bản cam kết đóng tài khoản ngân hàng.
 • Giấy đề nghị công bố thông tin.
 • Báo cáo thanh lý tài sản.

Nên khi chuẩn bị hồ sơ giải thể cần người có trình độ và kinh nghiệm; để tránh việc mất nhiều thời gian để tìm hiểu và tổng hợp hồ sơ. Luật sư X với kinh nghiệm nhiều năm đảm bảo sẽ thực hiện hồ sơ một cách nhanh gọn và hiệu quả nếu bạn sử dụng dịch vụ giải thể công ty tại tỉnh Bình Dương của chúng tôi.

Phương thức nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định. Bạn sẽ tiến hành nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền. Có 2 phương thức nộp hồ sơ bạn có thể áp dụng:

 • Nộp trực tiếp tại Sở kế hoạch & đầu tư, nơi công ty đặt trụ sở.
 • Nộp trực tuyến qua  Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

Các giai đoạn nộp hồ sơ

Bước 1: Thông báo việc giải thể doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể quy định tại khoản 1 Điều 208 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Dịch vụ tư vấn thủ tục giải thể công ty tại Hải Phòng
Dịch vụ tư vấn thủ tục giải thể công ty tại Hải Phòng

– Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Bước 2: Sau khi thanh toán hết các khoản nợ, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Có thể bạn quan tâm  Dịch vụ tư vấn thủ tục xin giấy phép bay flycam tại Hải Phòng nhanh chóng, uy tín

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

– Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể của doanh nghiệp và ý kiến phản đối bằng văn bản của bên có liên quan, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.

Dịch vụ giải thể công ty của Luật sư Hải Phòng

Theo quy định hiện nay, việc thành lập công ty thì dễ mà giải thể công ty thì khó. Các quy trình giải thể phức tạp từ lúc chuẩn bị hồ sơ cho đến nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, nếu không nắm rõ các quy định thì rất khó để thực hiện theo đúng pháp luật.

Luật sư Hải Phòng cung cấp dịch vụ giải thể công ty nhằm giúp khách hàng giải quyết nhanh, gọn; chuẩn bị tất cả tài liệu, giấy tờ cho hồ sơ giải thể. Không những thế, các khâu nộp hồ sơ hay nhận kết quả cũng được thực hiện trong dịch vụ này.

Chi phí dịch vụ của Luật sư Hải Phòng có tính cạnh tranh cao; tùy vào tính chất vụ việc cụ thể. Chỉ từ 2.000.000 VNĐ bạn đã có thể sử dụng dịch vụ giải thể công ty của của Luật sư Hải Phòng. Mức giá chúng tôi đưa ra là rất phù hợp. Với mong muốn khách có thể trải nghiệm dịch vụ một cách tốt nhất. Chi phí đảm bảo phù hợp, tiết kiệm nhất đối với khách hàng.

Có thể bạn quan tâm  Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Hải Phòng nhanh chóng

Lợi ích Luật Sư Hải Phòng mang lại cho khách hàng

 1. Sử dụng dịch vụ của Luật sư Hải Phòng; chúng tôi đảm bảo sẽ giúp bạn thực hiện khâu chuẩn bị hồ sơ hiệu quả, đúng pháp luật. Bạn không cần phải tự thực hiện chuẩn bị giấy tờ.
 2. Sử dụng dịch vụ giải thể của Luật sư Hải Phòng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian. Bạn sẽ không phải tốn thời gian để chuẩn bị hồ sơ; nộp hồ sơ hay nhận kết quả thụ lý. Những công đoạn đó, chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện ổn thỏa.
 3. Chi phí dịch vụ là điều mà khách hàng quan tâm. Nhưng, bạn đừng lo lắng, vì mức giá mà chúng tôi đưa ra đảm bảo phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Giúp bạn có thể tiết kiệm tối đa chi phí khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Video Luật sư Hải Phòng giải đáp thắc mắc về Giải thể công ty

Video Luật sư Hải Phòng giải đáp thắc mắc về Giải thể công ty

Thông tin liên hệ Luật sư

Trên đây là những vấn đề liên quan đến Dịch vụ tư vấn thủ tục giải thể công ty tại Hải Phòng uy tín năm 2022”. Luật sư Hải Phòng tự hào sẽ là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề cho khách hàng liên quan đến tư vấn pháp lý, thủ tục giấy tờ liên quan đến Đăng ký bản quyền… Nếu quý khách hàng còn phân vân, hãy đặt câu hỏi cho Luật sư Hải Phòng thông qua số hotline 0833102102 chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi nhanh chóng.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Thời gian thực hiện thủ tục giải thể công ty theo quy định là bao lâu?

Thời gian giải thể tùy vào từng tình trạng doanh nghiệp. Với doanh nghiệp bình thường thời gian giải thể rơi vào từ 1-3 Tháng. Nhưng với những doanh nghiệp phức tạp như nợ thuế, tài chính,… thời gian giải thể sẽ lâu hơn rất nhiều.

Thực hiện thủ tục giải thể công ty online như thế nào?

Bước 1: Tạo tài khoản đăng ký kinh doanh tại website: www.dangkyquamang.dkkd.gov.vn.
Bước 2: Đăng nhập, gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp.
Bước 3: Tải và kiểm tra hồ sơ đã nộp.
Bước 4: Hoàn tất việc nộp hồ sơ
Bước 5: Ký xác thực tài khoản.
Bước 6: Thanh toán.

Khi tiến hành giải thể công ty thứ tự thanh toán các khoản nợ như thế nào?

Thứ tự thanh toán các khoản nợ của công ty khi giải thể được quy định như sau:
1. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
2. Nợ thuế;
3.Các khoản nợ khác.
Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Bài viết liên quan

Trả lời