Dịch vụ tư vấn thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất tại Hải Phòng năm 2022

Đất đai là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm đến, trong đó có nhiều câu hỏi được gửi đến và thắc mắc về thời hạn sử dụng đất. Pháp luật đất đai có những quy định thời hạn riêng đối với từng loại đất. Nếu khi hết thời hạn sử dụng đất mà cá nhân, tổ chức không xin gia hạn thêm thời gian thì nhà nước sẽ thu hồi đất. Vậy, thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất như thế nào? Cá nhân, tổ chức cần chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ gì để hoàn tất thủ tục gia hạn? Nếu quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất, hãy tham khảo Dịch vụ thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất tại Hải Phòng nhanh chóng và trọn gói, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ quý khách hết khả năng của mình. Hy vọng được giúp đỡ cho bạn.

Căn cứ pháp lý

 • Luật đất đai 2013

Thời hạn sử dụng đất là gì?

Thời hạn sử dụng đất là khoảng thời gian mà pháp luật cho phép người sử dụng đất được quyền chiếm hữu và sử dụng một diện tích đất nhất định được Nhà nước giao, cho thuê hoặc nhận quyền sử dụng đất của người khác phù hợp với mục đích sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất được hiểu nôm na là khoảng thời gian mà người sử dụng đất được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng, để ở, để trồng trọt….phát triển kinh tế. Như vậy, đó là một khoảng thời gian xác định được Luật định để thống nhất quản lý nhà nước về đất đai, tạo điều kiện để cơ quan nhà nước có thể kiểm soát, quản lý được người sử dụng đất trên phạm vi cả nước.

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 Nhà nước quy định thời hạn sử dụng đất bằng các hình thức sau đây:

 • Sử dụng đất ổn định lâu dài;
 • Sử dụng đất có thời hạn.

Tùy vào mục đích sử dụng và nhóm đất khác nhau mà quy định về thời hạn sử dụng đất cũng có sự khác biệt:

 • 5 năm
 • 50 năm
 • 70 năm
 • 99 năm.

Có được gia hạn thời gian sử dụng đất khi đất hết hạn không?

Điều 125 của Luật đất đai 2013 quy định về thời gian sử dụng đất như sau: “… Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này”. Theo quy định, đất hết hạn sử dụng hoàn toàn có thể gia hạn thời gian sử dụng đất.

Về đối tượng được gia hạn thời gian sử dụng đất, Khoản 1 Điều 74, Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định như sau: “Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này” thì được phép gia hạn thời gian sử dụng đất.

Khoản 2 và Khoản 3 Điều 74 Quy định như sau:

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều này có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

 • Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất;
 • Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai;
 • Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
Có thể bạn quan tâm  Dịch vụ tư vấn thuận tình ly hôn nhanh tại Hải Phòng nhanh chóng, uy tín

Cũng trong Điều 74, Nghị định 43/2014/NĐ-CP tại Luật đất đai 2013 đã quy định về thời điểm gia hạn sử dụng đất như sau: “Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất”.

Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất tại Hải Phòng

Hồ sơ cần chuẩn bị

Căn cứ khoản 9 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT (sửa đổi bởi Thông tư 09/2021/TT-BTNMT), hồ sơ gia hạn gồm:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
 • Bản sao Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án phù hợp thời gian xin gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất của tổ chức, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư.
 • Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có).

Thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, trình tự, thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất được thực hiện như sau:

Bước 01: Nộp hồ sơ

Hồ sơ gia hạn sử dụng đất gồm:

 • Đơn xin gia hạn quyền sử dụng đất (Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK);
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Bản sao Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án phù hợp thời gian xin gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất của tổ chức, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư;
 • Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có).

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tài nguyên môi trường sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ về nhu cầu sử dụng đất. Nếu hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện được gia hạn thì cơ quan tài nguyên môi trường sẽ chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai để gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế, xác định nghĩa vụ tài chính. Đồng thời, trình UBND cùng cấp để quyết định gia hạn quyền sử dụng đất theo nguyện vọng của người làm hồ sơ.

Đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng đất mà phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư thì việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất được thực hiện đồng thời với việc thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư.

Trường hợp dự án đầu tư có điều chỉnh quy mô mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì thời hạn sử dụng đất được điều chỉnh theo thời gian hoạt động của dự án.

Bước 3: Đóng lệ phí gia hạn

Có thể bạn quan tâm  Dịch vụ ly hôn nhanh tại Hải Phòng năm 2022 trọn gói, giá rẻ

Người làm hồ sơ xin gia hạn sẽ nhận được thông báo về việc hồ sơ hợp lệ và phải đóng lệ phí cho việc gia hạn. Sau khi đóng xong lệ phí, người làm hồ sơ phải nộp chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính cho cơ quan tài nguyên môi trường.

Bước 4: Nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nếu gia hạn thời gian sử dụng đất thành công, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp. Đồng thời chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Người xin gia hạn sẽ nhận lại Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc nhận tại UBND xã nếu như trước đó người xin gia hạn nộp hồ sơ tại cấp xã.

Trong trường hợp việc xin gia hạn thời gian sử dụng đất không thành công, thì cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi thông báo cho người sử dụng đất và tiến hành làm thủ tục thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật được quy định tại Luật đất đai 2013.

Theo quy định tại Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì thời gian tiến hành thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất sẽ không quá 15 ngày.

Dịch vụ tư vấn thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất tại Hải Phòng năm 2022
Dịch vụ tư vấn thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất tại Hải Phòng năm 2022

Thời gian thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất

Theo quy định tại điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP; Điểm e Khoản 2 Điều Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì: Thời gian thực hiện thủ tục hành chính đất đai liên quan tới vấn đề gian hạn thời gian sử dụng đất sẽ không quá 07 ngày.

Như vậy; cơ quan nhà nước quản lý đất đai có thẩm quyền khi tiếp nhận đơn xin gia hạn thời gian sử dụng đất và các loại giấy tờ kèm theo thủ tục đầy đủ như: mẫu tờ khai xác định mốc thời gian sử dụng đất và xác nhận tờ khai mốc thời gian sử dụng đất, đơn xin gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp… của người sử dụng đất đầy đủ; thì sẽ cần phải thực hiện các thủ tục và trả kết quả gia hạn thời gian sử dụng đất trong vòng 07 ngày làm việc.

Dịch vụ tư vấn thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất của Luật sư Hải Phòng

Nếu bạn gặp khó khăn trong các vấn đề về thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất. Hãy sử dụng Dịch vụ hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất của Luật sư Hải Phòng. Luật sư Hải Phòng chuyên tư vấn, soạn thảo hợp đồng; và tiến hành hỗ trợ các thủ tục liên quan đến gia hạn thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật một cách nhanh nhất và chính xác nhất.

Khi sử dụng Dịch vụ tư vấn thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất của Luật sư Hải Phòng. Chúng tôi sẽ cung cấp những dịch vụ như sau:

 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất
 • Rà soát, đại diện khách hàng thực hiện gia hạn thời gian sử dụng đất
 • Tư vấn, tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh khi tiến hành gia hạn thời gian sử dụng đất
 • Tư vấn các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan đến gia hạn thời gian sử dụng đất

Tại sao nên chọn dịch vụ tư vấn thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất của Luật sư Hải Phòng?

Dịch vụ chính xác, nhanh gọn: Khi sử dụng dịch vụ, Luật sư Hải Phòng sẽ thực hiện nhanh chóng có kết quả quý khách hàng sẽ thực hiện các công việc của mình nhanh hơn.

Đúng thời hạn: Với phương châm “đưa Luật sư đến ngay tầm tay bạn“, chúng tôi đảm bảo dịch vụ luôn được thực hiện đúng thời hạn. Quyền và lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu.

Chi phí: Chi phí dịch vụ của Luật sư Hải Phòng có tính cạnh tranh cao, tùy vào tính chất vụ việc cụ thể. Với giá cả hợp lý, chúng tôi mong muốn khách có thể trải nghiệm dịch vụ một cách tốt nhất. Chi phí đảm bảo phù hợp, tiết kiệm nhất đối với khách hàng.

Bảo mật thông tin khách hàng: Mọi thông tin cá nhân của khách hàng Luật Sư Hải Phòng sẽ bảo mật 100%.

Có thể bạn quan tâm  Dịch vụ bỏ tên bố khỏi giấy khai sinh tại Hải Phòng

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn về vấn đề “Dịch vụ tư vấn thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất tại Hải Phòng năm 2022” của Luật sư Hải Phòng. Chúng tôi hy vọng rằng những kiến thức chúng tôi chia sẽ sẽ có ích cho bạn đọc trong công việc và cuộc sống.

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ về Sáp nhập doanh nghiệp, Thay đổi họ tên con sau khi ly hôn, Hủy việc kết hôn trái luật, Giải thể công ty, Xác nhận tình trạng hôn nhân, Thành lập công ty, Đăng ký bảo hộ thương hiệu, Đổi tên giấy khai sinh, Soạn thảo mẫu hồ sơ ly hôn, Hợp đồng hợp tác khai thác cát…. Hãy liên hệ ngay tới Luật sư Hải Phòng để được tư vấn, hỗ trợ một cách nhanh nhất. Hotline:  0833.102.102.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Trường hợp nào người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài?

Các trường hợp sử dụng đất lâu dài; ổn định được quy định tại Điều 125 Luật đất đai; bao gồm:
Đất xây dựng nhà ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng;
Đất nông nghiệp do cộng đồng nhiều người sử dụng;
Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng hoặc đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên;
Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình; cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê;
Đất xây dựng trụ sở cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 147 của Luật này; đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính quy định tại khoản 2 Điều 147 của Luật này;
Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;
Đất cơ sở tôn giáo quy định tại Điều 159 của Luật này;
Đất tín ngưỡng;
Đất giao thông, thủy lợi, đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất xây dựng các công trình công cộng khác không có mục đích kinh doanh;
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;
Đất tổ chức kinh tế sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 127 và khoản 2 Điều 128 của Luật này.

Viết Đơn xin gia hạn thời gian sử dụng đất trong trường hợp nào?

Đơn xin gia hạn sử dụng đất khi cá nhân, tổ chức muốn được tiếp tục sử dụng đất khi hết thời hạn. Cụ thể, theo quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, những trường hợp sau đây nếu có nhu cầu gia hạn sử dụng đất thì thực hiện thủ tục đề nghị gia hạn quyền sử dụng đất, gồm:
Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế.
Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không phải là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất và có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận.

Cách gia hạn sổ đỏ/sổ hồng khi hết thời gian sử dụng đất như thế nào?

Điều 67 Luật đất đai 2013 cũng có nói rõ như sau:” Khi hết thời hạn, người sử dụng đất được Nhà nước tiếp tục giao đất, cho thuê đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng, chấp hành đúng pháp luật về đất đai trong quá trình sử dụng và việc sử dụng đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt;”
Như vậy; khi hết thời hạn sử dụng đất, bạn có thể đi gia hạn để kéo dài thời gian sử dụng. Trừ những trường hợp đất thuộc quy hoạch.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Bài viết liên quan

Trả lời