Dịch vụ tư vấn mẫu hợp đồng ủy quyền sử dụng logo tại Hải Phòng

Thưa Luật sư Hải Phòng. Tôi là Quang Đạt, hiện đang làm việc tại Quận Ngô Quyền, Thành phố hải Phòng. Hơn 3 năm kinh doanh đồ ăn vặt trên thị trường, tôi đã có cho mình một lượng khách hàng ổn định. Đồng thời, cũng đã tạo dựng được tên tuổi của quán, có logo thương hiệu riêng cho cửa hàng. Logo thương hiệu hay nhãn hiệu đều được pháp luật Sở hữu trí tuệ bảo hộ nên khi có cá nhân, tổ chức khác muốn sử dụng logo của cửa hàng tôi thì phải được sự chấp thuận, cho phép của tôi. Hiện nay, tôi đang có dự định hợp tác với người khác. Chính vì vậy, rất mong được Luật sư tư vấn về mẫu hợp đồng ủy quyền sử dụng logo? Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho Luật sư Hải Phòng. Để giải đáp vấn đề “Dịch vụ tư vấn mẫu hợp đồng ủy quyền sử dụng logo tại Hải Phòng” và cũng như giải đáp rõ một số thắc mắc xoay quanh câu hỏi này. Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi như sau:

Ủy quyền là gì?

Ủy quyền là việc giao cho một người khác thay mặt mình sử dụng quyền mà mình có được một cách hợp pháp.

Quan hệ ủy quyền thường là quan hệ giữa cá nhân với nhau mang tính chất tương trợ, giúp đỡ.

Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ quy định cụ thể:

Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.”

Đặc điểm pháp lý của hợp đồng ủy quyền sử dụng logo?

Logo, thương hiệu đều được pháp luật về sở hữu trí tuệ bảo vệ. Trong trường hợp cá nhân hoặc tổ chức muốn sử dụng logo, thương hiệu của người khác thì cần phải xin phép và có được sự đồng ý của họ. Sự đồng ý này có thể thông qua hợp đồng ủy quyền.

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền

Thứ nhất: Hợp đồng ủy quyền là hợp đồng song vụ

Bên ủy quyền có quyền yêu cầu bên được ủy quyền thực hiện đúng phạm vi ủy quyền và có nghĩa vụ cung cấp những thông tin, các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện công việc của bên ủy quyền

Bên được ủy quyền phải thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của bên được ủy quyền trong quan hệ với người thứ ba.

Thứ hai: Hợp đồng ủy quyền là hợp đồng có đền bù hoặc không có đền bù:

Nếu bên thực hiện việc ủy quyền nhận thù lao thì hợp đồng ủy quyền là hợp đồng có đền bù. Nếu bên thực hiện việc ủy quyền không nhận thù lao mà thực hiện công việc ủy quyền mang tính chất giúp đỡ, tương trợ bên ủy quyền thì đó là hợp đồng không có đền bù

Thời hạn ủy quyền sử dụng logo trong bao lâu?

Căn cứ theo Điều 563 Bộ luật dân sự 2015 thì thời hạn ủy quyền do hai bên thỏa thuận hoặc do pháp luật định.

Trong trường hợp hai bên không thỏa thuận hoặc pháp luật không có quy định thì thời hạn là một năm kể từ ngày xác lập ủy quyền.

“Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.”

Có thể bạn quan tâm  Dịch vụ tư vấn thủ tục trích lục ghi chú ly hôn tại Hải Phòng năm 2023

Tuy nhiên, nếu hai bên có thỏa thuận về thời hạn ủy quyền nhưng trong một số trường hợp thì thời hạn này có thể kết thúc khác so với thỏa thuận.

Ví dụ:

 • Công việc được ủy quyền đã hoàn thành;
 • Người được đại diện hoặc người đại diện đơn phương chấm dứt thực hiện việc ủy quyền;
 • Người được đại diện, người đại diện là cá nhân chết;
 • Người được đại diện, người đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại;
 • Người đại diện không còn đủ điều kiện quy định;
 • Căn cứ khác làm cho việc đại diện không thể thực hiện được.

Tải xuống mẫu hợp đồng ủy quyền sử dụng logo tại Hải Phòng

Quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền và bên được ủy quyền logo tại Hải Phòng

Quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền

Quyền của bên ủy quyền

Theo Điều 568 Bộ luật Dân sự năm 2015, bên ủy quyền có các quyền sau đây:

“1. Yêu cầu bên được ủy quyền thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy quyền.

2. Yêu cầu bên được ủy quyền giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

3. Được bồi thường thiệt hại, nếu bên được ủy quyền vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 565 của Bộ luật này.”

Bên ủy quyền có quyền kiểm soát các hành vi thực hiện giao dịch của bên được ủy quyền.

Nếu bên được ủy quyền thực hiện không đúng nghĩa vụ hoặc có thể gây thiệt hại, bên ủy quyền có quyền yêu cầu bên được ủy quyền bồi thường thiệt hại.

Nghĩa vụ của bên ủy quyền

Bên ủy quyền có những nghĩa vụ sau:

 • Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên được ủy quyền thực hiện công việc.
 • Chịu trách nhiệm về cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền.
 • Thanh toán chi phí hợp lý mà bên được ủy quyền đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền; trả thù lao cho bên được ủy quyền, nếu có thỏa thuận về việc trả thù lao.

Quyền và nghĩa vụ của bên được ủy quyền

Quyền của bên được ủy quyền

Các quyền của bên được ủy quyền:

 •  Yêu cầu bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để thực hiện công việc ủy quyền.
 • Được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền; hưởng thù lao, nếu có thỏa thuận.
 • Được ủy quyền lại cho người khác trong trường hợp có sự đồng ý của bên ủy quyền hoặc Do sự kiện bất khả kháng nếu không áp dụng ủy quyền lại thì mục đích xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vì lợi ích của người ủy quyền không thể thực hiện được.

Cần chú ý rằng khi ủy quyền lại thì việc ủy quyền không được vượt quá phạm vi ủy quyền ban đầu và hình thức hợp đồng ủy quyền lại phải phù hợp với hình thức ủy quyền ban đầu.

Nghĩa vụ của bên được ủy quyền

Điều 565 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định nghĩa vụ của bên được ủy quyền như sau:

“1. Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó.

2. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền.

3. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền.

4. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc ủy quyền.

5. Giao lại cho bên ủy quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm  Quy định về quyền bình đẳng vợ chồng trong quan hệ nhân thân

6. Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều này.”

Như vậy, bên cạnh nghĩa vụ của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền phải:

 • Thực hiện công việc đã được ủy quyền;
 • Bảo quản gìn giữ tài liệu được giao;
 • Giữ bí mật thông tin cho bên ủy quyền;
 • Bồi thường thiệt hại cho bên ủy quyền nếu gây ra thiệt hại.

Có thể thấy rằng, quyền của bên ủy quyền gắn liền với nghĩa vụ của bên được ủy quyền.

Dịch vụ tư vấn mẫu hợp đồng ủy quyền sử dụng logo tại Hải Phòng
Dịch vụ tư vấn mẫu hợp đồng ủy quyền sử dụng logo tại Hải Phòng

Chấm dứt ủy quyền sử dụng logo khi nào?

Hợp đồng ủy quyền được chấm dứt theo các căn cứ chung về chấm dứt hợp đồng, ngoài ra hợp đồng ủy quyền cũng có những căn cứ chấm dứt riêng như sau:

Căn cứ chấm dứt hợp đồng chung được quy định tại Điều 422 Bộ luật dân sự 2015

+ Hợp đồng đã được hoàn thành

+ Chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận của các bên

+ Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện

+ Hợp đồng bị hủy bỏ hoặc bị đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng

+ Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn

+ Hợp đồng chấm dứt khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản (Điều 420 của Bộ luật dân sự 2015)

+ Trường hợp khác do pháp  luật quy định.

– Căn cứ chấm dứt riêng:

+ Việc ủy quyền phải thành lập bằng văn bản, trong văn bản cần xác định rõ thời hạn ủy quyền. Trong thời hạn đã được quy định trong hợp đồng thì bên được ủy quyền phải thực hiện xong công việc đã được ủy quyền. Nếu bên ủy quyền chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa nghĩa vụ của mình mà hợp đồng ủy quyền đã hết thời hạn thì hợp đồng ủy quyền chấm dứt

+ Hợp đồng ủy quyền chấm dứt khi một trong hai bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng

 + Bên được ủy quyền đã thực hiện xong công việc ủy quyền và giao lại kết quả công việc cho bên ủy quyền

+ Nếu bên được ủy quyền vi phạm nghĩa vụ ủy quyền, bên ủy quyền có thể đơn phương hủy hợp đồng ủy quyền hoặc với trường hợp bên được ủy quyền đã thực hiện được một số công việc nhưng sau đó vi phạm hợp đồng, bên ủy quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền.

Dịch vụ tư vấn mẫu hợp đồng ủy quyền sử dụng logo của Luật sư Hải Phòng

Luật sư Hải Phòng là công ty cung cấp các dịch vụ liên quan đến các mẫu đơn, thủ tục, hành chính; giấy tờ nhân thân chuyên nghiệp. Trong quá trình trích lục hồ sơ gốc và tiến hành một số thủ tục khác; chúng tôi nhận được rất nhiều yêu cầu hỗ trợ về vấn đề liên quan nhãn hiệu, thương hiệu và logo; đặc biệt là câu hỏi xin tư vấn về mẫu hợp đồng ủy quyền sử dụng logo. Để thuận tiện hơn cho công việc quý khách hàng, Luật sư Hải Phòng sẽ thực hiện:

 • Tư vấn pháp luật liên quan đến quy định mới trong vấn đề ủy quyền sử dụng logo;
 • Đại diện soạn thảo, chỉnh lý văn bản giấy tờ hợp đồng ủy quyền sử dụng logo;
 • Cam kết tính hợp lệ, hợp pháp và có giá trị sử dụng trong mọi trường hợp;
 • Nhận uỷ quyền nộp hồ sơ, nhận kết quả và bàn giao tới quý khách.

Tại sao nên chọn dịch vụ tư vấn mẫu hợp đồng ủy quyền sử dụng logo của Luật sư Hải Phòng

Dịch vụ chuyên nghiệp uy tín: Đội ngũ tư vấn và các chuyên viên tư vấn có kinh nghiệp thực hiện; đảm bảo chuyên môn để hỗ trợ quý khách hàng. Khi sử dụng dịch vụ tư vấn mẫu hợp đồng ủy quyền sử dụng logo, khách hàng có thể yên tâm hoàn toàn về thủ tục pháp lý sau khi được thực hiện.

Đúng thời hạn: Chúng tôi đảm bảo dịch vụ luôn được thực hiện đúng thời hạn. Quyền và lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu.

Có thể bạn quan tâm  Dịch vụ tư vấn, soạn thảo hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại Hải Phòng

Chi phí: Chi phí dịch vụ của Luật sư Hải Phòng có tính cạnh tranh cao; tùy vào tính chất vụ việc cụ thể. Mong muốn khách có thể trải nghiệm dịch vụ một cách tốt nhất. Chi phí đảm bảo phù hợp, tiết kiệm nhất đối với khách hàng.

Bảo mật thông tin hách hàng: Mọi thông tin cá nhân của khách hàng Luật Sư Hải Phòng sẽ bảo mật 100%.

Thông tin liên hệ

Luật sư Luật sư Hải Phòng đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Dịch vụ tư vấn mẫu hợp đồng ủy quyền sử dụng logo tại Hải Phòng”. Ngoài ra, chúng tôi  có hỗ trợ dịch vụ pháp lý khác liên quan đến Thủ tục Giải chấp sổ đỏ. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833.102.102 để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp

Không đăng ký logo thương hiệu có bị sao không?

Không đăng ký logo thương hiệu có thể gây ra một số hậu quả như
– Không được độc quyền logo thương hiệu
– Không có quyền tài sản đối với logo thương hiệu
– Có thể bị cá nhân, tổ chức khác đăng ký mất logo thương hiệu
– Có thể bị ảnh hưởng uy tín, danh tiếng do có người sử dụng logo thương hiệu để kinh doanh, cung cấp những dịch vụ kém chất lượng, vi phạm pháp luật.

Các trường hợp nào không được ủy quyền?

Theo quy định của pháp luật những trường hợp sau không được ủy quyền:
Đăng ký kết hôn (khoản 1 Điều 18 Luật Hộ tịch 2014)
Ly hôn. Đối với việc ly hôn, đương sự không được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng. Trường hợp cha, mẹ, người thân thích khác yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật Hôn nhân và Gia đình thì họ là người đại diện (Khoản 4 Điều 85 Bộ luật tố tụng dân sự 2015).
Công chứng di chúc của mình (Điều 56 Luật Công chứng 2014).
Gửi tiền tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng. (Điểm a, khoản 1, Điều 8 Quy chế về tiền tiết kiệm ban hành kèm theo Quyết định 1160/2004/QĐ-NHNN)
Quyền, lợi ích đối lập với người ủy quyền tại cùng vụ việc. Người được ủy quyền cũng là đương sự trong cùng một vụ việc với người ủy quyền mà quyền, lợi ích hợp pháp của người được ủy quyền đối lập với quyền, lợi ích của người ủy quyền (Điểm a Khoản 1 Điều 87 Bộ luật tố tụng dân sự 2015).
Đang được ủy quyền bởi một đương sự khác trong cùng vụ việc có quyền, lợi ích đối lập với người sẽ ủy quyền. Nếu người được ủy quyền đang là đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự cho đương sự khác mà quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự đó đối lập với quyền, lợi ích hợp pháp của người được đại diện trong cùng một vụ việc (Điểm b khoản 1 Điều 87 Bộ luật tố tụng dân sự 2015).

Thời gian đăng ký logo mất bao lâu?

Thời gian đăng ký logo sẽ được tính theo thời gian thẩm định đơn đăng ký và sẽ được chia theo từng giai đoạn như sau:
– Thẩm định hình thức đơn đăng ký: 1-2 tháng
– Công bố đơn đăng ký logo: 1-2 tháng
– Thẩm định nội dung đơn đăng ký: 14-18 tháng
– Thông báo cấp giấy chứng nhận đăng ký logo độc quyền: 1-2 tháng
Như vậy, tổng thời gian đăng ký logo tính từ khi nộp đơn đến khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký sẽ là từ 17-24 tháng, một số trường hợp thời gian có thể lâu hơn và kéo dài từ 24-30 tháng.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Bài viết liên quan

Trả lời