Trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện theo quy định mới

Thời hiệu khởi kiện là ngã tư thời gian quan trọng trong hệ thống pháp lý, nơi mà cá nhân và tổ chức có thể bảo vệ quyền và lợi ích của họ thông qua Tòa án. Thời hiệu này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự công bằng và tính hợp pháp trong xã hội. Việc xác định thời hiệu khởi kiện thường phụ thuộc vào loại vụ án và quy định pháp luật của từng quốc gia. Trong một số trường hợp, thời hiệu này có thể ngắn, yêu cầu chủ thể phải hành động nhanh chóng để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Vậy trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện là trường hợp nào?

Thời hiệu là gì? Quy định chung về thời hiệu như thế nào?

Thời hiệu là một yếu tố quan trọng trong hệ thống pháp lý, nó xác định thời điểm quyết định cho các hậu quả pháp lý của một tình huống cụ thể. Thường, thời hiệu được thiết lập dựa trên quy định của luật và có thể thay đổi tùy theo loại vụ án hoặc tình huống cụ thể.

Căn cứ theo quy định tại Điều 149 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

– Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định.

– Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ, việc. Người được hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ.

Bên cạnh đó Điều 151 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về cách tính thời hiệu như sau:

Có thể bạn quan tâm  Người đi tù oan được bồi thường như thế nào theo quy định 2022?

Cách tính thời hiệu

Thời hiệu được tính từ thời điểm bắt đầu ngày đầu tiên của thời hiệu và chấm dứt tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hiệu.

Trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện theo quy định mới

Có các loại thời hiệu nào theo quy định hiện hành?

Thời hiệu là một trụ cột quan trọng trong hệ thống pháp lý, và nó giúp định rõ thời điểm quyết định sự hậu quả pháp lý của một tình huống cụ thể. Trong lĩnh vực pháp lý, việc xác định và tuân thủ thời hiệu là điều không thể thiếu, bởi vì nó quyết định đến quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến một vụ việc, cũng như sự công bằng và tính hợp pháp trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Trong đó, các loại thời hiệu được quy định tại Điều 150 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể như sau:

– Thời hiệu hưởng quyền dân sự: Là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó thì chủ thể được hưởng quyền dân sự.

– Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự: Là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó thì người có nghĩa vụ dân sự được miễn việc thực hiện nghĩa vụ.

– Thời hiệu khởi kiện: Là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện.

– Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự: Là thời hạn mà chủ thể được quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền yêu cầu.

Trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện theo quy định mới

Thời hiệu thường được đề ra và quy định rõ ràng trong luật. Loại vụ án hoặc tình huống cụ thể sẽ xác định thời hạn của thời hiệu đó. Việc nắm vững thông tin về thời hiệu là một phần quan trọng trong việc hỗ trợ các bên trong hệ thống pháp lý chuẩn bị và hành động trong quy định thời gian đúng đắn, từ việc khởi kiện cho đến việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác.

Có thể bạn quan tâm  Chuyển đổi đất ở sang đất thương mại dịch vụ tại Hải Phòng thế nào?

 Điều 155 Bộ luật dân sự 2015 quy định có 04 trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện bao gồm:

(1) Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản;

(2) Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

(3) Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 2013;

(4) Trường hợp khác do luật quy định.

Ngoài ra, căn cứ theo Điều 156 Bộ luật Dân sự, trong một số trường hợp, các mốc thời gian sau đây sẽ không được tính vào thời hiệu khởi kiện, cụ thể:

– Sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền khởi kiện, quyền yêu cầu không thể khởi kiện, yêu cầu trong phạm vi thời hiệu;

+ Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép;

+ Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ dân sự của mình.

– Chưa có người đại diện trong trường hợp người có quyền khởi kiện, người có quyền yêu cầu là người chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự chưa có người đại diện khác thay thế trong các trường hợp sau:

+ Người đại diện chết nếu là cá nhân, chấm dứt tồn tại nếu là pháp nhân;

+ Người đại diện vì lý do chính đáng mà không thể tiếp tục đại diện được.

Có thể bạn quan tâm  Dịch vụ tư vấn thủ tục kết hôn với người Nhật Bản tại Hải Phòng năm 2023

Thông tin liên hệ:

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề “Trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện theo quy định mới” của Luật sư Hải Phòng. Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc đến dịch vụ pháp lý như Kết hôn với người Nhật Bản cần được giải đáp, các Luật sư, luật gia chuyên môn sẽ tư vấn, giúp đỡ tận tình, hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn nhanh chóng, hiệu quả.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Thời hiệu khởi kiện có vai trò như thế nào?

Thời hiệu đóng một vai trò quan trọng trong việc ổn định các quan hệ dân sự. Nếu không quy định thời hiệu, mỗi chủ thể tham gia vào quan hộ dân sự; luôn bị đe dọa bởi tranh chấp có thể xảy ra, làm ảnh hưởng đến quyền lợi và đời sống của họ. Hơn nữa các căn cứ phát sinh quan hệ dân sự do thời gian; làm cho quá trình chứng minh phức tạp. 

Trường hợp nào Tòa án được áp dụng thời hiệu khởi kiện?

Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ, việc.
Người được hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ.

Hiệu lực của thời hiệu hưởng quyền miễn trừ dân sự là bao lâu ?

Trường hợp pháp luật quy định cho các chủ thể được hưởng quyền dân sự hoặc được miễn trừ nghĩa vụ dân sự theo thời hiệu thì chỉ sau khi thời hiệu đó kết thúc, việc hưởng quyền dân sự hoặc miễn trừ nghĩa vụ dân sự mới có hiệu lực.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Bài viết liên quan