Thủ tục đăng ký công nhận phòng thí nghiệm điện tại Hải Phòng

Xin chào Luất sư Hải Phòng, tôi tên là Gia Phong. Hai tháng trước, tôi có thành lập một công ty chuyên về lĩnh vực công nghệ tại Hải Phòng. Hiện nay, công ty của tôi có nhu cầu đăng ký công nhận phòng thí nghiệm điện để phục vụ cho hoạt động của công ty. Do là công ty về lĩnh vực công nghệ nên giấy phép kinh doanh của công ty tôi đã có đăng ký ngành nghề liên quan đến thí nghiệm điện. Vậy Luật sư cho tôi hỏi thủ tục đăng ký công nhận phòng thí nghiệm điện tại Hải Phòng như thế nào? Điều kiện để đăng ký công nhận phòng thí nghiệm điện là gì? Rất mong Luật sư giải đáp thắc mắc giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và đặt câu hỏi cho chúng tôi. Câu hỏi của bạn sẽ được trả lời trong bài viết sau. Luật sư Hải Phòng hi vọng sẽ mang đến cho bạn những thông tin hữu ích.

Căn cứ pháp lý

  • Thông tư 24/2013/TT- BKHCN
  •  Nghị định 105/2016/NĐ-CP

Khái niệm phòng thí nghiệm điện

Thí nghiệm điện là công tác điều tra, kiểm tra, đánh giá và đưa ra kết luận về chất lượng của một công trình có liên quan đến điện. Theo quy định tại tiểu mục 3.6 Mục 3 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2017 quy định về yêu cầu chung về năng lực của phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn thì trong phòng thí nghiệm được tổ chức thực hiện một hay nhiều các hoạt động sau: Thử nghiệm; hiệu chuẩn; lấy mẫu liên quan đến việc thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn sau đó.

Điều kiện chung của phòng thí nghiệm

Căn cứ theo quy định tại Mục 3 của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2017 quy định về yêu cầu chung về năng lực của phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn thì phòng thí nghiệm cần phải bảo đảm các điều kiện sau:

– Phòng thí nghiệm phải là một pháp nhân hoặc được xác định là một bộ phận của pháp nhân và phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hoạt động của mình (cụ thể ở đây là hoạt động thí nghiệm);

– Phòng thí nghiệm phải có người phụ trách lãnh đạo và có người chịu trách nhiệm đối với hoạt động của phòng thí nghiệm;

– Hoạt động của phòng thí nghiệm phải được thực hiện theo yêu cầu của tiêu chuẩn quy định của pháp luật, của phòng thí nghiệm, của cơ quan quản lý và của các tổ chức thực hiện theo việc thừa nhận;

– Phòng thí nghiệm phải xác định rõ các phạm vi hoạt động thí nghiệm và lập thành văn bản các hoạt động đó đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia. Phòng thí nghiệm chỉ được công bố sự phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia với phạm vi hoạt động thí nghiệm, không bao gồm các hoạt động thí nghiệm bên ngoài một cách thường xuyên;

– Phòng thí nghiệm phải có cơ cấu tổ chức và quản lý phòng thí nghiệm rõ ràng. Phòng thí nghiệm phải quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ của các nhân sự làm việc trong phòng thí nghiệm;

– Phòng thí nghiệm cũng phải có cả các nhân sự không kể các trách nhiệm khác, quyền hạn và nguồn lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ: thực hiện và duy trì, cải tiến hệ thống quản lý. Các nhân sự này có trách nhiệm nhận biết những sai lệch so với hệ thống quản lý hoặc các thủ tục để thực hiện các hoạt động thí nghiệm; thực hiện khởi xướng các hoạt động để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu những sai lệch trong thí nghiệm. Bên cạnh đó, các nhân sự này có trách nhiệm phải báo cáo cho lãnh đạo phòng thí nghiệm về kết quả thực hiện hệ thống quản lý và mọi nhu cầu cải tiến nhằm đảm bảo hiệu lực của các hoạt động thí nghiệm;

– Phòng thí nghiệm phải đảm bảo duy trì toàn vẹn của hệ thống quản lý khi những thay đổi đối với hệ thống quản lý được hoạch định và thực hiện.

Có thể bạn quan tâm  Trường hợp không có sổ hộ khẩu có cắt khẩu được không?

Điều kiện để đăng ký công nhận phòng thí nghiệm điện là gì?

Theo quy định tại Nghị định 105/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định cụ thể về điều kiện hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm như sau;

– Được thành lập theo quy định của pháp luật;

– Có đủ cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng các điều kiện như sau: Có mặt bằng làm việc, điều kiện môi trường và các điều kiện khác theo quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; Có đủ tiêu chuẩn đo lường, phương tiện thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, khử khuẩn theo yêu cầu của quy trình tương ứng. các chuẩn đo lường và phương tiện này được định kỳ kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định; giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phải còn thời hạn giá trị sử dụng;

– Có đủ quy trình kiểm định, hiệu chuẩn thử nghiệm do tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định hiệu chuẩn, thử nghiệm công bố áp dụng không được trái với quy định hiện hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– có ít nhất 02 nhân viên kỹ thuật (viên chức lao động hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên, lao động hợp đồng không xác định thời hạn) cho mỗi lĩnh vực đăng ký hoạt động. Các nhân viên phải tốt nghiệp trung cấp hoặc tương đương trở lên; có giấy chứng nhận hoàn thành khóa học đào tạo về kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tương ứng với lĩnh vực đăng ký hoạt động.

– Ban hành và thực hiện đúng quy định về chứng chỉ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm bao gồm: Nội dung, hình thức của chứng chỉ, việc chế tạo, quản lý và sử dung chứng chỉ. Nội dung này không được gây nhầm lẫn với chứng chỉ kiểm định.

– Đáp ứng các yêu cầu về tính độc lập, khách quan: Công khai minh bạch quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã công bố áp dụng; Tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm chịu trách nhiệm về kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã được thực hiện và không chịu tác động làm thay đổi kết quả đã thực hiện;

– Đã thiết lập và duy trì hệ thống quản lý phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

– Phải đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật.

Thủ tục đăng ký công nhận phòng thí nghiệm điện như thế nào?

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ sẽ bao gồm:

– Đăng ký cung cấp dịch vụ theo mẫu ban hành;

– Bản sao có xác nhận công chứng quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Báo cáo về cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân lực (theo mẫu);

– văn bản của người đứng đầu tổ chức đăng ký cam kết đảm bảo điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định;

– Văn bản quy định về nội dung, hình thức, việc chế tạo, quản lý và sử dụng chứng chỉ kiểm định, hiệu chuẩn thử nghiệm;

– Danh mục hồ sơ của hệ thống quản lý đã thiết lập và duy trì đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đăng ký thực hiện.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký sẽ gửi trực tiếp tại trụ sở tổng cục hoặc qua đường bưu điện đến tổng cục

Bước 3: Xử lý hồ sơ đăng ký

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ thì Tổng cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức đăng ký những nội dung cần sử đổi và bổ sung; Nếu trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày Tổng cục gửi thông báo mà tổ chức đăng ký không bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổng cục có quyền hủy bỏ việc xử lý với hồ sơ

Có thể bạn quan tâm  Dịch vụ tư vấn mẫu hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại Hải Phòng

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ thì Tổng cục cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo quy định;

Trường hợp phải đánh giá cơ sở trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì tổng cục sẽ ra quyết định thành lập đoàn đánh giá tại cơ sở;

Bước 4: Nhận giấy chứng nhận

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ kết quả đánh giá tại cơ sở nếu kết quả đạt yêu cầu quy định thì Tổng cục sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký theo quy định cho tổ chức đăng ký. Trường hợp không đạt thì Tổng cục sẽ thông báo bằng văn bản cho tổ chức và nêu rõ lý do không đạt. 

Nội dung và hình thức của giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ theo mẫu quy định. Và giấy chứng nhận đăng ký sẽ được đánh số thứ tự liên tiếp từ lần cấp đầu tiên đến các lần cấp giấy chứng nhận điều chỉnh nội dung đăng ký tiếp theo.

Thủ tục đăng ký công nhận phòng thí nghiệm điện tại Hải Phòng
Thủ tục đăng ký công nhận phòng thí nghiệm điện tại Hải Phòng

Dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký công nhận phòng thí nghiệm điện tại Hải Phòng

Luật sư Hải Phòng là công ty chuyên nghiệp cung cấp các dịch vụ liên quan đến thủ tục, hành chính, giấy tờ nhân thân chuyên nghiệp. Luật sư Hải Phòng giới thiệu dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký công nhận phòng thí nghiệm điện tại Hải Phòng giá rẻ năm 2023. Để thuận tiện hơn cho công việc quý khách hàng, Luật sư Hải Phòng sẽ thực hiện:

  • Tư vấn pháp luật liên quan đến quy định thủ tục đăng ký công nhận phòng thí nghiệm điện;
  • Đại diện soạn thảo, chỉnh lý văn bản giấy tờ;
  • Cam kết tính hợp lệ, hợp pháp và có giá trị sử dụng trong mọi trường hợp;
  • Nhận uỷ quyền nộp hồ sơ, nhận kết quả và bàn giao tới quý khách.

Nên chọn dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký công nhận phòng thí nghiệm điện tại Hải Phòng của chúng tôi bởi vì:

  • Dịch vụ chính xác, nhanh gọn: Khi sử dụng dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký công nhận phòng thí nghiệm điện của Luật sư Hải Phòng sẽ thực hiện nhanh chóng có kết quả quý khách hàng sẽ thực hiện các công việc của mình nhanh hơn.
  • Đúng thời hạn: Với phương châm “đưa Luật sư đến ngay tầm tay bạn“; chúng tôi đảm bảo dịch vụ luôn được thực hiện đúng thời hạn. Quyền và lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu.
  • Chi phí: Chi phí dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký công nhận phòng thí nghiệm điện của Luật sư Hải Phòng có tính cạnh tranh cao; tùy vào tính chất vụ việc cụ thể. Mong muốn khách có thể trải nghiệm dịch vụ một cách tốt nhất. Chi phí đảm bảo phù hợp, tiết kiệm nhất đối với khách hàng.
  • Bảo mật thông tin hách hàng: Mọi thông tin cá nhân của khách hàng Luật Sư Hải Phòng sẽ bảo mật 100%.

Thông tin liên hệ:

Luật sư Hải Phòng sẽ đại diện khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề “Thủ tục đăng ký công nhận phòng thí nghiệm điện tại Hải Phòng” hoặc các dịch vụ khác liên quan như là Trích lục Kết hôn. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 0833102102 để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp

Chủ thể có thẩm quyền công nhận phòng thí nghiệm điện 

Các cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập phòng thí nghiệm điện bao gồm:
– Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân  dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho phép hành lập thí nghiệm trực thuộc quốc hội, Ủy ban thường vụ quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
– Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ thành lập phòng thí nghiệm trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ thuộc chính phủ;
– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập phòng thí nghiệm của địa phương trong phạm vi thẩm quyền;
– Các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, xã hội – nghề nghiệp thành lập phòng thí nghiệm theo điều lệ tổ chức hoặc theo quy định pháp luật;

– Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức khác thành lập phòng thí nghiệm của mình.
Các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ bao gồm:
– Sở Khoa học và công nghệ nơi đặt trụ cơ của phòng thí nghiệm cấp giấy chứng nhận;
– Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động do các cơ quan nhà nước cho phép thành lập phòng thí nghiệm và các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp ở cấp trung ương thành lập. 

Có thể bạn quan tâm  Dịch vụ xin xác nhận quy hoạch đất tại Hải Phòng
Tại sao cần công nhận Vilas?

VILAS là một trong các hệ thống công nhận phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn của Việt Nam. Hoạt động công nhận phòng thí nghiệm tại Việt Nam sẽ do Văn phòng công nhận chất lượng việt Nam thực hiện và được gọi là công nhận phòng thí nghiệm theo VILAS và một mã VILAS sẽ có thời hạn 03 năm. Một phòng thí nghiệm muốn tồn tại và phát triển thì việc được công nhận là phòng thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 là yêu cầu tiên quyết và bắt buộc. Phòng thí nghiệm được công nhận VILAS là phòng thí nghiệm đã được Quốc tế công nhận về năng lực và quan trọng hơn hết là kết quả các phép đo lường, thử nghiệm của các phòng thí nghiệm đã được công nhận sẽ được nhà nước thừa nhận về tính pháp lý. Đồng thời thì kết quả thử nghiệm tại các phòng thí nghiệm đạt chuẩn VILAS góp phần giảm thiểu các hàng rào kỹ thuật trong thương mại, tránh việc thử nghiệm. chứng nhận lạp đi lặp lại giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. 

Phòng thí nghiệm có được sử dụng sản phẩm do bên ngoài cung cấp hay không?

Căn cứ theo tiểu mục 6.6 Mục 6 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017) thì phòng thí nghiệm được sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp, tuy nhiên phải đảm bảo hỉ những sản phẩm và dịch vụ thích hợp do bên ngoài cung cấp có ảnh hưởng đến hoạt động thí nghiệm mới được sử dụng, khi những sản phẩm và dịch vụ này đáp ứng được các điều kiện như sau:
Sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp
6.6.1 Phòng thí nghiệm phải đảm bảo rằng chỉ những sản phẩm và dịch vụ thích hợp do bên ngoài cung cấp có ảnh hưởng đến hoạt động thí nghiệm mới được sử dụng, khi những sản phẩm và dịch vụ này:

a) nhằm mục đích kết hợp vào các hoạt động của chính phòng thí nghiệm;
b) được phòng thí nghiệm cung cấp trực tiếp cho khách hàng, một phần hoặc toàn bộ, như nhận được từ nhà cung cấp bên ngoài;
c) được sử dụng để hỗ trợ hoạt động của phòng thí nghiệm.
CHÚ THÍCH: Các sản phẩm có thể bao gồm, ví dụ, chuẩn đo lường và các thiết bị đo, thiết bị phụ trợ, các vật tư tiêu hao và mẫu chuẩn. Các dịch vụ có thể bao gồm, ví dụ, dịch vụ hiệu chuẩn, dịch vụ lấy mẫu, dịch vụ thử nghiệm, dịch vụ bảo trì thiết bị, cơ sở vật chất, dịch vụ thử nghiệm thành thạo, dịch vụ đánh giá.
Bên cạnh đó phòng thí nghiệm phải trao đổi thông tin với nhà cung cấp bên ngoài về các yêu cầu của mình đối với:
– Các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp;
– Chuẩn mực chấp nhận;
– Năng lực, bao gồm trình độ chuyên môn cần thiết của nhân sự;
– Các hoạt động mà phòng thí nghiệm, hoặc khách hàng của phòng thí nghiệm, dự định thực hiện tại cơ sở của nhà cung cấp bên ngoài.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Bài viết liên quan

Trả lời