Thủ tục nhận tiền hỗ trợ thuê trọ như thế nào?

Trong thời gian qua, quy định pháp luật về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ được nhiều người lao động quan tâm tới, rất nhiều những câu hỏi vướng mắc liên quan đến chính sách hỗ trợ này. Chi tiết quy định về những đối tượng người lao động ở địa phương nào sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà? Và thủ tục nhận tiền hỗ trợ thuê trọ như thế nào? Người lao động sẽ cần đáp ứng những điều kiện gì để được hỗ trợ tiền thuê nhà đó? Tất cả những quy định này sẽ được Luật sư Hải Phòng gửi đến bạn đọc tại nội dung bài viết sau, mời bạn đọc tham khảo.

Căn cứ pháp lý

Quyết định 08/2022/QĐ-TTg

Người lao động ở địa phương nào được hỗ trợ tiền thuê nhà?

Tiền thuê nhà là khoản tiền, theo cách gọi ngắn gọn của tiền thuê hàng tháng, được chính thức áp dụng theo hợp đồng giữa hai bên, cho phép người tham gia có quyền sử dụng hợp pháp tài sản

Theo Điều 1 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, người lao động đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu vực sẽ được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà:

– Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP.

– Khu vực kinh tế trọng điểm bao gồm:

+ Khu kinh tế được thành lập theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP.

+ 24 tỉnh, thành thuộc 04 vùng kinh tế trọng điểm bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang.

Điều kiện nhận tiền hỗ trợ thuê nhà là gì?

Theo Điều 4 và Điều 8 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, người lao động phải đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiệnNgười lao động đang làm việc trong doanh nghiệpNgười lao động quay trở lại thị trường lao động
Thời gian ở thuê, ở trọTừ ngày 01/02/2022 – 30/6/2022Từ ngày 01/4/2022 – 30/6/2022
Thời gian ký và thực hiện hợp đồngKý hợp đồng lao động từ 01 tháng trở lên và bắt đầu thực hiện trước 01/4/2022Ký hợp đồng lao động từ 01 tháng trở lên và bắt đầu thực hiện từ 01/4/2022 – 30/6/2022
Điều kiện về đóng BXHH+ Đang đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách đề nghị hỗ trợ.+ Không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc: Phải có tên trong danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách đề nghị hỗ trợ.+ Đang đóng BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách đề nghị hỗ trợ.+ Không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc: Phải có tên trong danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách đề nghị hỗ trợ.
Thủ tục nhận tiền hỗ trợ thuê trọ như thế nào?

Không đóng BHXH có được hỗ trợ tiền thuê nhà?

Thực tế cho thấy, ngoài tác động tiêu cực kinh tế vĩ mô, đại dịch cũng ảnh hưởng lớn đến đời sống hàng ngày của người lao động và hộ gia đình. Tuy nhiên, những tác động đó không dễ đo lường vì chúng biến thiên theo thời gian, phụ thuộc vào quy mô của đại dịch và mức độ nghiêm ngặt của các hạn chế đi lại. Vậy trong trường hợp, người lao động không đóng BHXH có được hỗ trợ tiền thuê nhà?

Có thể bạn quan tâm  Thủ tục mở lớp dạy thêm ở nhà năm 2023 như thế nào?

Khoản 3 Điều 4 và khoản 3 Điều 8 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg đã nêu rõ:

Điều 4. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Điều 8. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Với quy định trên, người lao động không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc có thể được hỗ trợ tiền thuê nhà nếu có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm  Diện tích tối thiểu khi tách thửa đất nông nghiệp là bao nhiêu?

Thủ tục nhận tiền hỗ trợ thuê trọ như thế nào?

Nhằm nhanh chóng triển khai Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Mới đây, ngày 27/4/2022 UBND thành phố Hà Nội ra Quyết định số 1426/QĐ-UBND về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn thành phố. Theo đó nêu rõ trình tự và thủ tục nhận tiền hỗ trợ thuê nhà đối với người lao động tại Hà Nội.

Căn cứ Điều 7 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, hồ sơ làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ thuê nhà cần có những giấy tờ sau:

“Điều 7. Trình tự, thủ tục thực hiện

1. Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này (sau đây gọi là Mẫu số 01) và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định này để gửi doanh nghiệp tổng hợp.

2. Trên cơ sở đề nghị của người lao động, doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.

Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Quyết định này trong vòng 02 ngày làm việc.

3. Doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quyết định này. Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

4. Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 6 Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022.

5. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

6. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

7. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động.”

Như vậy, người lao động chỉ cần kê khai đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 của Quyết định 08 rồi nộp cho doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm  Xử lý kỷ luật Đảng viên tổ chức đánh bạc như thế nào?

Sau đó, doanh nghiệp sẽ lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà và gửi đến cơ quan có thẩm quyền để xác nhận và làm thủ tục hưởng trợ cấp.

Tiền hỗ trợ thuê nhà sẽ được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chuyển về cho doanh nghiệp. Sau đó, doanh nghiệp phải thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động.

Thông tin liên hệ:

Luật sư Hải Phòng đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Thủ tục nhận tiền hỗ trợ thuê trọ như thế nào?“. Ngoài ra, chúng tôi có hỗ trợ dịch vụ pháp lý khác liên quan đến Đặt cọc mua bán nhà đất. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833102102 để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Mức hỗ trợ tiền thuê nhà dành cho người lao động là bao nhiêu?

Căn cứ Điều 5 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về mức, thời gian và phương thức chi trả cụ thể mức hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp là 500.000 đồng/người/tháng với thời gian hỗ trợ là tối đa 3 tháng.

Người lao động cần chuẩn bị những giấy tờ gì để nhận tiền hỗ trợ thuê nhà?

Căn cứ Điều 6 và Điều 10 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, hồ sơ làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ thuê nhà cần có những giấy tờ sau:
Người lao động chuẩn bị:
Đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (Mẫu số 01)
Đơn này được nộp cho doanh nghiệp lưu giữ.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị những giấy tờ gì để nhận tiền hỗ trợ thuê nhà?

Căn cứ Điều 6 và Điều 10 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, hồ sơ làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ thuê nhà cần có những giấy tờ sau:
Doanh nghiệp chuẩn bị:
– Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
+ Mẫu số 02: Áp dụng đối với người đang làm việc.
+ Mẫu số 03: Áp dụng đối với người lao động trở lại thị trường lao động.
– Bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (Nếu có người lao động không thuộc đối tượng đóng BHXH nhưng đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ thuê nhà).

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Bài viết liên quan