Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng cho thuê đất tại Hải Phòng

Đất đai là một loại tài sản có giá trị quan trọng đối với người dân Việt Nam nói riêng. Chính vì tầm quan trọng của nó, nên khi chủ thể cho người khác thuê đất thì cần có một hợp đồng minh chứng và đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của các bên. Vậy, mẫu hợp đồng cho thuê đất có những nội dung gì? cách soạn thảo hợp đồng cho thuê đất như thế nào? Nếu quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng cho thuê đất, hãy tham khảo Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng cho thuê đất tại Hải Phòng nhanh chóng và trọn gói, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ quý khách hết khả năng của mình. Hy vọng được giúp đỡ cho bạn.

Căn cứ pháp lý

 • Bộ luật Dân sự 2015
 • Luật đất đai 2013
 • Thông tư 30/2014/TT-BTNMT

Hợp đồng cho thuê đất là gì?

Trong lĩnh vực đất đai, Luật đất đai năm 2013 ghi nhận vấn đề về thuê đất như sau:

“Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê”.

Cho thuê đất được trình bày cụ thể tại Điều 56 Luật đất đai 2013: Cho thuê đất là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất. Với các trường hợp cho thuê đất tại Luật đất đai năm 2013 và Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm đối với đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp; lâm nghiệp; nuôi trồng thủy sản; làm muối hoặc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; làm muối kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Hợp đồng cho thuê đất là một loại hợp đồng dùng để ghi lại sự thỏa thuận giữa các bên; trong đó người sử dụng đất thực hiện việc cho thuê quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai cho bên còn lại, người thuê sẽ phải thực hiện quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận được ghi trong bản hợp đồng đó.

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng cho thuê đất tại Hải Phòng

Nội dung mẫu hợp đồng cho thuê đất

Căn cứ Điều 501 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

“Điều 501. Nội dung của hợp đồng về quyền sử dụng đất

1. Quy định chung về hợp đồng và nội dung của hợp đồng thông dụng có liên quan trong Bộ luật này cũng được áp dụng với hợp đồng về quyền sử dụng đất, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Nội dung của hợp đồng về quyền sử dụng đất không được trái với quy định về mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Hợp đồng thuê đất gồm có những nội dung sau:

Trên góc trái trang giấy chiếm 1/3 trang ghi nội dung là hợp đồng thuê đất, góc phải trang giấy trình bày quốc hiệu, tiêu ngữ

Ghi rõ số của hợp đồng, ngày tháng năm các bên thực hiện soạn thảo hợp đồng cho thuê đất

Tên tiêu đề: hợp đồng thuê đất

Các căn cứ để lập ra hợp đồng thuê đất: Luật, nghị định, thông tư, quyết định,…

Ngày tháng năm và địa điểm soạn thảo hợp đồng cho thuê đất

Thông tin của các bên là bên cho thuê đất và bên thuê đất

Nội dung thỏa thuận ký hợp đồng cho thuê đất:

 • Thông tin về khu đất cho thuê:Diện tích của mảnh đất là:…. Tại địa điểm:…………..
 • Vị trí và ranh giới cho thuê đất căn cứ xác định như theo trích lục bản đồ địa chính được lập theo tỷ lệ nào? Số địa chính? Do ai thẩm định?
 • Thời hạn cho thuê đất: ghi rõ về thời gian từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào?
 • Mục đích về việc thuê đất đùng để làm gì?
 • Giá thuê đất:…..tính theo m2/đồng/ năm (tháng)
 • Tiền thuê đất được tính từ ngày tháng năm nào?
 • Hình thức nộp tiền: theo tiền mặt, qua ngân hàng,….
 • Nơi nộp tiền: tại nhà người cho thuê?, …..
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Các trường hợp chấm dứt việc cho thuê đất

Các bên cam kết về việc thực hiện theo hợp đồng đã ghi nhận trường hợp có phát sinh cần bồi thường và cam kết khác (nếu có);…..

Có thể bạn quan tâm  Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp thừa kế đất tại Hải Phòng

Số hợp đồng được lập ra? Có giá trị như nhau;

Hiệu lực hợp đồng tính từ ngày?

Bên thuê đất và bên cho thuê đất ký và ghi rõ họ tên kèm đóng dấu (nếu có).

Hướng dẫn cách điền mẫu hợp đồng thuê đất

Về hình thức, các bên có thể giao kết theo mẫu hợp đồng thuê đất viết tay hoặc đánh máy. Bạn có thể download mẫu hợp đồng thuê đất về và sử dụng.

Các mẫu hợp đồng thuê đất canh tác hoặc mẫu hợp đồng thuê đất của hộ gia đình đều có thể dựa vào những nội dung chính của mẫu hợp đồng thuê đất để thực hiện.

Khi điền thông tin, bạn cần lưu ý:

 • Thông tin trong hợp đồng phải được điền chính xác, đầy đủ.
 • Trong văn bản thỏa thuận hợp đồng, người viết phải trình bày rõ về các vấn đề liên quan đến hợp đồng thuê đất và tài sản gắn liền với đất: bất động sản cho thuê, thời hạn cho thuê, giá thuê, cách thức thanh toán tiền thuê,…
 • Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì giá thuê được xác định theo giá thị trường tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng thuê theo quy định của Bộ luật dân sự 2015.
 • Trường hợp các bên không thỏa thuận về thời hạn thuê và thời hạn thuê không thể xác định được theo mục đích thuê thì mỗi bên có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải thông báo cho bên kia trước một thời gian hợp lý.

Mẫu hợp đồng cho thuê đất tại Hải Phòng

Các lưu ý khi làm hợp đồng cho thuê đất

Hợp đồng thuê đất là hợp đồng thuê tài sản vì vậy cũng sẽ có một số lưu ý khi làm hợp đồng như sau

Quy định về giá thuê và thời hạn thuê

Quy định về giá thuê

Căn cứ quy định tại điều 473 bộ luật dân sự 201 5

Giá thuê do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì giá thuê được xác định theo giá thị trường tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng thuê.

Quy định về thời hạn thuê

Thời hạn thuê do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì được xác định theo mục đích thuê.

Trường hợp các bên không thỏa thuận về thời hạn thuê và thời hạn thuê không thể xác định được theo mục đích thuê thì mỗi bên có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải thông báo cho bên kia trước một thời gian hợp lý.

Quy định về giao tài sản cho bên thuê

Bên cho thuê phải giao tài sản cho bên thuê đúng số lượng, chất lượng, chủng loại, tình trạng, thời điểm, địa điểm đã thỏa thuận và cung cấp thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản đó.

Trường hợp bên cho thuê chậm giao tài sản thì bên thuê có thể gia hạn giao tài sản hoặc hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại; nếu tài sản thuê không đúng chất lượng như thỏa thuận thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê sửa chữa, giảm giá thuê hoặc hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Quy định về nghĩa vụ bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản thuê

Bên cho thuê phải bảo đảm tài sản thuê trong tình trạng như đã thỏa thuận, phù hợp với mục đích thuê trong suốt thời gian cho thuê; phải sửa chữa những hư hỏng, khuyết tật của tài sản thuê, trừ hư hỏng nhỏ mà theo tập quán bên thuê phải tự sửa chữa.

Trường hợp tài sản thuê bị giảm sút giá trị sử dụng mà không do lỗi của bên thuê thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê thực hiện một hoặc một số biện pháp sau đây:

 • Sửa chữa tài sản;
 • Giảm giá thuê;
 • Đổi tài sản khác hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu tài sản thuê có khuyết tật mà bên thuê không biết hoặc tài sản thuê không thể sửa chữa được mà do đó mục đích thuê không đạt được.

Trường hợp bên cho thuê đã được thông báo mà không sửa chữa hoặc sửa chữa không kịp thời thì bên thuê có quyền tự sửa chữa tài sản thuê với chi phí hợp lý, nhưng phải báo cho bên cho thuê và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí sửa chữa.

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng cho thuê đất tại Hải Phòng
Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng cho thuê đất tại Hải Phòng

Quy định về nghĩa vụ bảo đảm quyền sử dụng tài sản cho bên thuê, bảo quản tài sản thuê và sử dụng tài sản thuê đúng công dụng, mục đích

Quy định về nghĩa vụ bảo đảm quyền sử dụng tài sản cho bên thuê

Có thể bạn quan tâm  Dịch vụ tư vấn thủ tục đổi tên căn cước công dân tại Hải Phòng năm 2023

Bên cho thuê phải bảo đảm quyền sử dụng tài sản ổn định cho bên thuê.

Trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản thuê mà bên thuê không được sử dụng tài sản ổn định thì bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Quy định về nghĩa vụ bảo quản tài sản thuê

Bên thuê phải bảo quản tài sản thuê, phải bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ; nếu làm mất, hư hỏng thì phải bồi thường. Bên thuê không chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên do sử dụng tài sản thuê.

Bên thuê có thể tu sửa và làm tăng giá trị tài sản thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí hợp lý.

Quy định về nghĩa vụ sử dụng tài sản thuê đúng công dụng, mục đích

Bên thuê phải sử dụng tài sản thuê theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích đã thỏa thuận.

Trường hợp bên thuê sử dụng tài sản không đúng mục đích, không đúng công dụng thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Quy định về trả tiền thuê và trả lại tài sản thuê

Quy định về trả tiền thuê

Bên thuê phải trả đủ tiền thuê đúng thời hạn đã thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận về thời hạn trả tiền thuê thì thời hạn trả tiền thuê được xác định theo tập quán nơi trả tiền; nếu không thể xác định được thời hạn theo tập quán thì bên thuê phải trả tiền khi trả lại tài sản thuê.

Trường hợp các bên thỏa thuận việc trả tiền thuê theo kỳ hạn thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nếu bên thuê không trả tiền trong ba kỳ liên tiếp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Quy định về trả lại tài sản thuê

Bên thuê phải trả lại tài sản thuê trong tình trạng như khi nhận, trừ hao mòn tự nhiên hoặc theo đúng như tình trạng đã thỏa thuận; nếu giá trị của tài sản thuê bị giảm sút so với tình trạng khi nhận thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ hao mòn tự nhiên.

Trường hợp tài sản thuê là động sản thì địa điểm trả lại tài sản thuê là nơi cư trú hoặc trụ sở của bên cho thuê, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp tài sản thuê là gia súc thì bên thuê phải trả lại gia súc đã thuê và cả gia súc được sinh ra trong thời gian thuê, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Bên cho thuê phải thanh toán chi phí chăm sóc gia súc được sinh ra cho bên thuê.

Khi bên thuê chậm trả tài sản thuê thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê trả lại tài sản thuê, trả tiền thuê trong thời gian chậm trả và phải bồi thường thiệt hại; bên thuê phải trả tiền phạt vi phạm do chậm trả tài sản thuê, nếu có thỏa thuận.

Bên thuê phải chịu rủi ro xảy ra đối với tài sản thuê trong thời gian chậm trả.

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng cho thuê đất của Luật sư Hải Phòng

Với kinh nghiệm lâu năm về soạn thảo các loại hợp đồng dân sự, thương mại, doanh nghiệp,… Luật sư Hải Phòng xin cung cấp dịch vụ tư vấn, soạn thảo Hợp đồng cho thuê đất tại Hải Phòng nhanh nhất, chuẩn nhất và giá thành hợp lý nhất. Luật sư Hải Phòng sẽ thực hiện:

 • Tư vấn các thủ tục pháp lý phục vụ Soạn thảo Hợp đồng cho thuê đất cho quý khách hàng, giải đáp những thắc mắc về thủ tục khách hàng.
 • Tư vấn về giao dịch, đàm phán Hợp đồng cho thuê đất
 • Tương tác để đưa ra những điều khoản pháp lý hợp lý trong hợp đồng.
 • Giúp quý khách hàng nắm được quy định pháp luật hiện hành trong mua bán, giao dịch và quy trình thực tế tại các văn phòng công chứng, Văn phòng đăng ký đất đai Hải Phòng.
 • Tư vấn toàn bộ các loại thuế phí khách hàng phải nộp khi cho thuê đất kinh doanh
 • Tư vấn các trường hợp khách hàng được miễn các loại thuế, phí và cách giảm thuế.
 • Luật sư soạn thảo hợp đồng cho thuê đất hoàn chỉnh và bàn giao kết quả cho khách hàng. 

Tại sao nên chọn dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng cho thuê đất của Luật sư Hải Phòng?

Dịch vụ chính xác, nhanh gọn: Khi sử dụng dịch vụ, Luật sư Hải Phòng sẽ thực hiện nhanh chóng có kết quả quý khách hàng sẽ thực hiện các công việc của mình nhanh hơn.

Có thể bạn quan tâm  Án lệ về giao dịch dân sự vô hiệu số 39/2020/AL

Đúng thời hạn: Với phương châm “đưa Luật sư đến ngay tầm tay bạn“, chúng tôi đảm bảo dịch vụ luôn được thực hiện đúng thời hạn. Quyền và lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu.

Chi phí: Chi phí dịch vụ của Luật sư Hải Phòng có tính cạnh tranh cao, tùy vào tính chất vụ việc cụ thể. Với giá cả hợp lý, chúng tôi mong muốn khách có thể trải nghiệm dịch vụ một cách tốt nhất. Chi phí đảm bảo phù hợp, tiết kiệm nhất đối với khách hàng.

Bảo mật thông tin khách hàng: Mọi thông tin cá nhân của khách hàng Luật Sư Hải Phòng sẽ bảo mật 100%.

Có thể bạn quan tâm

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn về vấn đề “Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng cho thuê đất tại Hải Phòng” của Luật sư Hải Phòng. Chúng tôi hy vọng rằng những kiến thức chúng tôi chia sẽ sẽ có ích cho bạn đọc trong công việc và cuộc sống.

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ về Sáp nhập doanh nghiệp, Thay đổi họ tên con sau khi ly hôn, Hủy việc kết hôn trái luật, Giải thể công ty, Xác nhận tình trạng hôn nhân, Thành lập công ty, Đăng ký bảo hộ thương hiệu, Đổi tên giấy khai sinh, Hợp đồng thuê rừng, Chi phí đổi tên giấy khai sinh, Mức xử phạt lỗi sử dụng điện thoại khi lái xe máy…. Hãy liên hệ ngay tới Luật sư Hải Phòng để được tư vấn, hỗ trợ một cách nhanh nhất. Hotline:  0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

Hồ sơ cho thuê đất gồm những giấy tờ gì?

Theo khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT; hồ sơ gồm có:
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK.
Hợp đồng về việc cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng; nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư.
Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cho thuê tài sản gắn liền với đất; đối với trường hợp cho thuê tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất.

Ý nghĩa của việc lập hợp đồng cho thuê đất?

Nhu cầu thuê đất ngày càng nâng cao; cùng với đó thì hoạt động thuê đất rất phức tạp. Nếu không phải người có chuyên môn; thì rất dễ bị lợi dụng; và dễ bị xâm phạm về quyền và lợi ích khi ký kết hợp đồng thuê đất .
Trước khi ký hợp đồng nên tham khảo kĩ các thông tin trên báo, đài, internet,…; qua đó cảnh giác với những mánh khóe lừa đảo của những kẻ xấu lợi dụng và phải cẩn thận trong khâu soạn thảo hợp đồng. Và nếu không chắc chắn hãy liên hệ với văn phòng luật sư để được hỗ trợ một cách nhanh và chính xác nhất.

Có cần công chứng hợp đồng thuê đất không?

Tại khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định về quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất nêu rõ: “Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:
a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;
b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;
c) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự”.
Như vậy, pháp luật không bắt buộc hợp đồng thuê đất cần phải công chứng. Việc quyết định công chứng phụ thuộc vào yêu cầu của các bên.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Bài viết liên quan

Trả lời