Thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất năm 2023

Xin chào Luật sư, tôi có thắc mắc về quy định pháp luật, mong được luật sư tư vấn giải đáp giúp tôi. Cụ thể là hiện nay do cần vốn làm ăn kinh doanh nên tôi có muốn vay một khoản tiền lớn, tôi muốn thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất để vay số tiền này, tuy nhiên chưa biết rằng khi đăng ký giao dịch bảo đảm như vậy sẽ cần chuẩn bị những hồ sơ gì? Thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất năm 2023 hiện nay ra sao? Mong luật sư tư vấn, tôi xin cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật sư Hải Phòng, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn tại nội dung sau, mời bạn đọc tham khảo.

Căn cứ pháp lý

  • Bộ luật Dân sự năm 2015
  • Nghị định số 102/2017/NĐ-CP

Giao dịch đảm bảo là gì? 

Giao dịch đảm bảo có thể hiểu là hợp đồng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh tài sản theo đó bên bảo đảm cam kết với bên nhận bảo đảm về việc dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đó là sự thỏa thuận của các bên về việc lựa chọn một trong các biện pháp đảm bảo đã được pháp luật quy định để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ dân sự với tính chất tác động dự phòng để ngăn ngừa và khắc phục những hậu quả xấu do không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. 

Đăng ký giao dịch đảm bảo là việc mà cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm phải ghi vào sổ đăng ký giao dịch bảo đảm hoặc nhập vào cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm về việc bên bảo đảm dùng tài sản để thực hiện bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận bảo đảm. 

Các giao dịch bảo đảm bắt buộc phải đăng ký đó là thế chấp quyền sử dụng đất; thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp tài sản đó đã được chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay; thế chấp tàu biển.

Khi nào thì cần đăng ký giao dịch bảo đảm?

Giao dịch bảo đảm được quy định bao gồm các biện pháp sau: thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, đặt cọc hoặc ký cược, ký quỹ, bảo lãnh và tín chấp. Tài sản ở đây được quy định bao gồm tài sản là động sản hoặc bất động sản; tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai. Việc đăng ký giao dịch bảo đảm sẽ căn cứ theo trường hợp nhất định, cụ thể

Theo quy định tại Nghị định số 102/2017/NĐ-CP thì giao dịch bảo đảm phải được đăng ký thực hiện trên cơ sở bắt buộc hoặc tự nguyện tuỳ thuộc vào mỗi trường hợp. Cụ thể như sau:

– Các trường hợp giao dịch bảo đảm bắt buộc phải được đăng ký thực hiện:

Có thể bạn quan tâm  Hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp gồm những gì?

+ Giao dịch bảo đảm bằng biện pháp thế chấp quyền sử dụng đất;

Thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất năm 2023

+ Giao dịch bảo đảm được thực hiện bằng biện pháp thế chế tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp tài sản đó đã được công nhận quyền sở hữu và được ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Giao dịch bảo đảm được thực hiện bằng biện pháp cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay hoặc thế chấp tàu biển.

– Các trường hợp giao dịch bảo đảm có thể được đăng ký thực hiện theo nguyện vọng, yêu cầu của các chủ thể tham gia quan hệ dân sự:

+ Giao dịch bảo đảm được thực hiện bằng biện pháp thế chấp tài sản là động sản khác;

+ Giao dịch bảo đảm được thực hiện bằng biện pháp thế chấp tài sản gắn liền với đất được hình thành trong tương lại;

+ Giao dịch bảo đảm được thực hiện bằng biện pháp bảo lưu đối với trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất hiện có hoặc đất hình thành trong tương lai; mua bán tàu biển, tàu bay; mua bán tài sản là bất động sản khác có thực hiện bảo lưu quyền sở hữu tài sản đó.

Thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất năm 2023

Giao dịch bảo đảm ngày nay được sử dụng nhiều trong các quan hệ dân sự để đảm bảo thực hiện quan hệ dân sự đó và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các bên khi tham gia giao dịch dân sự. Hiện nay, việc đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất đã không còn quá xa lạ, tuy nhiên không phải ai cũng nắm được thủ tục đăng ký này ra sao, chi tiết các bước đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất như sau:

Bước 1: Lập hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất ( đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất):

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

– 01 phiếu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất theo Mẫu số 01/ĐKTC);

– Hợp đồng thế chấp không công chứng hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực đối với trường hợp pháp luật quy định phải có công chứng. Đối với hợp đồng có công chứng, chứng thực thì cần chuẩn bị trong hồ sơ 01 bản gốc và 01 bản sao công chứng);

– Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

– Chuẩn bị các giấy tờ chứng minh trong các trường hợp sau:

+ Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người có yêu cầu đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền là người được uỷ quyền ( 01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);

+ Giấy tờ chứng minh người yêu cầu đăng ký không phải thực hiện nộp phí theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 102/2017/NĐ như: Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng tín dụng có quy định các điều khoản về việc cá nhân hay hộ gia đình vay vốn để sử dụng vào một trong số các lĩnh vực để phát triển nông thôn, nông nghiệp; Văn bản xác nhận của tổ chức tin dụng về việc cá nhân hay hộ gia đình vay vốn để sử dụng vào mục đích phát triển nông thôn, nông nghiệp (văn bản này phải được ký và đóng dấu xác nhận của tổ chức tín dụng).

Có thể bạn quan tâm  Quyền thừa kế đất đai có di chúc tại Hải Phòng như thế nào?

Bước 2:  Nộp hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết:

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như đã kể ở Bước 1, người có yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ yêu cầu đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất – Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Bộ phận một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp xã/ huyện nơi có tài sản thế chấp.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm nhận và xác nhận về việc nhận hồ sơ từ công dân và có trách nhiệm xem xét và kiểm tra hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật về thẩm quyền đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất. Trong trường hợp xét thấy hồ sơ còn thiếu sót hay một số giấy tờ không hợp lệ, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm hướng dẫn người có yêu cầu hoàn thiện hồ sơ để thực hiện giải quyết yêu cầu.

Bước 3: Người có yêu cầu thế chấp quyền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật:

Trừ những trường hợp thuộc đối tượng được miễn thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP thì các đối tượng khác khi có yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất có nghĩa vụ hoàn thành các khoản phí như: phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cấp bản sao, phí cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm, lệ phí…

Bước 4: Cơ quan có thẩm quyền làm việc và trả kết quả cho người có yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất:

Việc trả kết quả được thực hiện khá nhanh, có thể trả kết quả ngay trong ngày làm việc có tiếp nhận hồ sơ đăng ký. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất thì cơ quan đăng ký có trách nhiệm cung cấp thời gian hẹn nhận kết quả và trả hồ sơ cho công dân ngay trong ngày nhận hồ sơ. Nếu nhận hồ sơ hợp lệ sau 15 giờ chiều trong ngày thì thời gian trả kết quả là ngày làm việc tiếp theo. Đối với một số trường hợp phức tạp hơn, cần nhiều thời gian để kiểm tra và xem xét thì thời gian trả kết quả được kéo dài hơn nhưng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Thông tin liên hệ:

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất năm 2023“. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, Luật sư Hải Phòng với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý như Hợp đồng đặt cọc nhà đất. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 0833102102

Có thể bạn quan tâm  Thủ tục nhận tiền hỗ trợ thuê trọ như thế nào?

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Phương thức trả hồ sơ cho người đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất như thế nào?

Trả hồ sơ và kết quả cho người có yêu cầu thì được thực hiện theo một trong các phương thức sau:
– Trả kết quả trực tiếp cho người có yêu cầu tại cơ quan đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất. Trong trường hợp người có yêu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận của bộ phận một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp xã/ huyện thì Bộ phận một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp xã/ huyện trực tiếp trả kết quả cho người có yêu cầu đăng ký;
– Trả kết quả cho người yêu cầu qua đường bưu điện (trong trường hợp người yêu cầu có yêu cầu nhận kết quả tại nhà và để lại thông tin);
– Trả kết quả theo phương thức khác theo yêu cầu và thoả thuận của hai bên khi nộp hồ sơ

Xử lý tài sản thế chấp như thế nào?

Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì việc sử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất do các bên thoả thuận. Cụ thể một số biện pháp có thể thoả thuận như sau:
– Biện pháp bán đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá;
– Biện pháp tự bán tài sản thế chấp của bên nhận bảo đảm theo quy định tại khoản 2 và khoản 3  Điều 304 Bộ luật Dân sự năm 2015;
– Trong trường hợp các bên không có thoả thuận về phương thức xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất thì thực hiện biện pháp đấu giá theo quy định pháp luật.

Các trường hợp bắt buộc phải đăng ký giao dịch bảo đảm là những trường hợp nào?

Các giao dịch bảo đảm sau đây phải đăng ký:
Thế chấp quyền sử dụng đất;
Thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp tài sản đó đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay;
Thế chấp tàu biển.
Các giao dịch bảo đảm sau đây được đăng ký khi có yêu cầu:
Thế chấp tài sản là động sản khác;
Thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai;
Bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; mua bán tàu bay, tàu biển; mua bán tài sản là động sản khác có bảo lưu quyền sở hữu.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Bài viết liên quan