Dịch vụ đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Hải Phòng năm 2022

Theo quy định pháp luật Việt Nam, khai sinh là quyền của mỗi cá nhân. Việc đăng ký khai sinh là việc quan trọng và cần thiết, nó có ý nghĩa xác định định danh cá nhân, thể hiện tên tuổi, quốc tịch, xác định sự tồn tại về mặt pháp lý của cá nhân đó. Vậy, trong trường hợp đứa trẻ được yêu cầu làm khai sinh mang yếu tố nước ngoài thì thực hiện như thế nào? Thủ tục có gì khác biệt so với một đứa trẻ bình thường tại Việt Nam không? Cơ quan thẩm quyền nào thực hiện thủ tục này? Nếu quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, hãy tham khảo Dịch vụ đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Hải Phòng nhanh chóng, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ quý khách hết khả năng của mình. Hy vọng được giúp đỡ cho bạn.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Hộ tịch 2014
 • Nghị định 123/2015/NĐ-CP 

Giấy khai sinh là gì?

Căn cứ khoản 6 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 quy định về giấy khai sinh như sau:

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này.”

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Luật Hộ tịch 2014 quy định về nội dung đăng ký khai sinh như sau:

Nội dung đăng ký khai sinh gồm:

 • Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch;
 • Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú;
 • Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

Bên cạnh đó, theo Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định giá trị pháp lý của giấy khai sinh như sau:

 • Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.
 • Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.
 • Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.

Như vậy, đăng ký khai sinh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì sẽ được cấp giấy khai, đây là giấy tờ hộ tịch gốc cho mỗi cá nhân.

Các trường hợp khai sinh có yếu tố nước ngoài?

Chưa có một quy định cụ thể nào về thế nào về khai sinh có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên, căn cứ vào Bộ luật Dân sự 2015; Luật Hộ tịch năm 2014; có thể hiểu đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài là việc khai sinh trẻ em được sinh ra thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Cha và mẹ là người nước ngoài; hiện đang cư trú tại Việt nam;
 • Cha hoặc mẹ là người nước ngoài còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;
 • Cha hoặc mẹ là người nước ngoài còn người kia là công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt Nam;
 • Cha hoặc mẹ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn người kia là công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt nam;
 • Trẻ em được sinh ra ở nước ngoài có cha hoặc mẹ; cả cha và mẹ là công dân Việt Nam; mà chưa được đăng ký khai sinh.
Có thể bạn quan tâm  Thủ tục đăng ký công nhận phòng thí nghiệm điện tại Hải Phòng

Hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Hải Phòng

Hồ sơ cần chuẩn bị

Theo quy định tại Điều 36 Luật Hộ tịch, hồ sơ gồm những giấy tờ sau đây:

 • Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu);
 • Giấy chứng sinh; giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về việc trẻ em được sinh ra ở nước ngoài và quan hệ mẹ-con. Trường hợp không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh. Nếu không có văn bản của người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh;
 • Trường hợp cha hoặc mẹ; cả cha, mẹ là người nước ngoài thì phải nộp văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc lựa chọn quốc tịch cho con. Trường hợp cha; mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì văn bản thỏa thuận phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước mà cha mẹ lựa chọn quốc tịch cho con;
 • Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh
 • Các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp; còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai sinh;
 • Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký khai sinh.
 • Giấy chứng nhận kết hôn nếu cha, mẹ đã đăng ký kết hôn.
 • Trường hợp trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam thì xuất trình giấy tờ chứng minh việc trẻ em nhập cảnh và giấy tờ chứng minh việc trẻ em cư trú tại Việt Nam.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người có yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ đăng ký khai sinh tại UBND có thẩm quyền.

Bước 2: Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ; đối chiếu thông tin trong Tờ khai; tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận; trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ; hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung; hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn; trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện; ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

Hồ sơ đăng ký khai sinh sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không được bổ sung; hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản; trong đó ghi rõ lý do từ chối, người tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.

Bước 3: Sau khi kiểm tra hồ sơ, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, Phòng Tư pháp; Công chức tư pháp xã báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện/xã xem xét.

Trường hợp Chủ tịch UBND đồng ý giải quyết thì ký Giấy khai sinh cấp cho người được đăng ký khai sinh; công chức làm công tác hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh; cùng người đi đăng ký khai sinh ký tên vào Sổ.

Trường hợp cha, mẹ lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con thì công chức làm công tác hộ tịch cập nhật thông tin khai sinh theo hướng dẫn để lấy Số định danh cá nhân.

Thẩm quyền đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Hải Phòng?

Căn cứ Điều 35 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thẩm quyền đăng ký khai sinh như sau:

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em trong các trường hợp sau đây:

 • Trẻ em được sinh ra tại Việt Nam:
 • Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch;
 • Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;
 • Có cha và mẹ là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;
 • Có cha và mẹ là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch;
 • Trẻ em được sinh ra ở nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh về cư trú tại Việt Nam:
 • Có cha và mẹ là công dân Việt Nam;
 • Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam.
Có thể bạn quan tâm  Dịch vụ ly hôn khi vợ ở nước ngoài tại Hải Phòng năm 2022 nhanh, giá rẻ

Như vậy, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài được thực hiện theo quy định pháp luật Việt Nam về quốc tịch. Thẩm quyền đăng ký sẽ thuộc về Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Dịch vụ đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Hải Phòng năm 2022
Dịch vụ đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Hải Phòng năm 2022

Lệ phí đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Hải Phòng?

Căn cứ tiếp điểm c khoản 2 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định về lệ phí hộ tịch đối với việc đăng ký hộ tịch như sau:

Lệ phí hộ tịch đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Khai sinh (bao gồm: đăng ký khai sinh đúng hạn, không đúng hạn, đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân); khai tử (bao gồm: đăng ký khai tử đúng hạn, không đúng hạn, đăng ký lại khai tử); kết hôn (bao gồm: đăng ký kết hôn mới, đăng ký lại kết hôn); giám hộ, chấm dứt giám hộ; nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài; ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; đăng ký hộ tịch khác.

Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương để quy định mức thu lệ phí phù hợp.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Hộ tịch năm 2014 miễn lệ phí đăng ký hộ tịch trong những trường hợp:

 • Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật
 • Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

Nếu người đăng ký khai sinh không thuộc trường hợp được miễn lệ phí nêu trên sẽ phải đóng mức lệ phí theo quy định của từng địa phương nhưng không được vượt quá mức lệ phí do cơ quan có thẩm quyền quy định.

Dịch vụ đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài của Luật sư Hải Phòng

Đăng ký khai sinh là thủ tục pháp lý cần thiết của mỗi cá nhân kể từ khi được sinh ra. Thủ tục này tưởng chừng đơn giản và quen thuộc nhưng vẫn còn nhiều người thắc mắc chưa nắm rõ. Nếu bạn đang có nhu cầu tư vấn về quy trình, trình tự đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài hoặc gặp khó khăn, rắc rối trong việc giải quyết vấn đề liên quan đến thủ tục này, hãy đến với Luật sư Hải Phòng. Tại đây bạn sẽ được giải quyết tất cả những thắc mắc liên quan đến việc đăng ký khai sinh nhanh chóng và chính xác nhất. Luật sư Hải Phòng với đội ngũ Luật Sư có nhiều năm kinh nghiệm trong hỗ trợ khách hàng làm thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài và xử lý các vấn đề liên quan đến vấn đề này, chúng tôi cam kết sẽ đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Luật sư Hải Phòng.

Khi sử dụng Dịch vụ đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Hải Phòng. Luật sư Hải Phòng sẽ thực hiện:

 • Tư vấn về hồ sơ, thủ tục thời gian cần thiết nhất cho việc đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký; cung cấp cho khách hàng những biểu mẫu phù hợp nhất, mới nhất.
 • Đại diện khách hàng tiến hành nộp hồ sơ, nhận và trả lời thẩm định, nộp các khoản phí, lệ phí.
 • Thay mặt cho khách hàng theo dõi quá trình thực hiện thủ tục

Tại sao nên chọn dịch vụ đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài của Luật sư Hải Phòng?

Dịch vụ chính xác, nhanh gọn: Khi sử dụng dịch vụ, Luật sư Hải Phòng sẽ thực hiện nhanh chóng có kết quả quý khách hàng sẽ thực hiện các công việc của mình nhanh hơn.

Có thể bạn quan tâm  Dịch vụ tư vấn thủ tục ly hôn đơn phương nhanh tại Hải Phòng

Đúng thời hạn: Với phương châm “đưa Luật sư đến ngay tầm tay bạn“, chúng tôi đảm bảo dịch vụ luôn được thực hiện đúng thời hạn. Quyền và lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu.

Chi phí: Chi phí dịch vụ của Luật sư Hải Phòng có tính cạnh tranh cao, tùy vào tính chất vụ việc cụ thể. Với giá cả hợp lý, chúng tôi mong muốn khách có thể trải nghiệm dịch vụ một cách tốt nhất. Chi phí đảm bảo phù hợp, tiết kiệm nhất đối với khách hàng.

Bảo mật thông tin khách hàng: Mọi thông tin cá nhân của khách hàng Luật Sư Hải Phòng sẽ bảo mật 100%.

Video Luật sư Hải Phòng giải đáp thắc mắc về đăng ký khai sinh

Video Luật sư Hải Phòng giải đáp thắc mắc về đăng ký khai sinh

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn về vấn đề “Dịch vụ đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Hải Phòng năm 2022” của Luật sư Hải Phòng. Chúng tôi hy vọng rằng những kiến thức chúng tôi chia sẽ sẽ có ích cho bạn đọc trong công việc và cuộc sống.

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ về Sáp nhập doanh nghiệp, Thay đổi họ tên con sau khi ly hôn, Giải thể công ty, Xác nhận tình trạng hôn nhân, Thành lập công ty, Đăng ký bảo hộ thương hiệu, Đổi tên giấy khai sinh,…. Hãy liên hệ ngay tới Luật sư Hải Phòng để được tư vấn, hỗ trợ một cách nhanh nhất. Hotline: : 0833.102.102.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Giấy tờ để thực hiện khai sinh có yếu tố nước ngoài cần lưu ý những gì?

Đối với các giấy tờ sẽ nộp để thực hiện khai sinh có yếu tố nước ngoài cần lưu ý:
Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp; công chứng; xác nhận để sử dụng cho việc đăng ký khai sinh tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nào cần đăng ký lại giấy khai sinh?

Về điều kiện đăng ký lại khai sinh quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP như sau:
Điều 24. Điều kiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử
Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.
Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.
Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.”
Việc cấp lại Giấy khai sinh (đăng kí lại khai sinh) chỉ áp dụng khi áp ứng cả hai điều kiện:
Sổ hộ tịch bị mất.
Giấy khai sinh bản chính bị mất.

Quy định pháp luật về thẩm quyền đăng ký khai sinh như thế nào?

– Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã), nơi cư trú của người mẹ thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em; nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người cha thực hiện việc đăng ký khai sinh.
– Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú của người mẹ và người cha, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi trẻ em đang sinh sống trên thực tế thực hiện việc đăng ký khai sinh.
– Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người đang tạm thời nuôi dưỡng hoặc nơi có trụ sở của tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó.

5/5 - (5 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Bài viết liên quan

Trả lời