Thủ tục trích lục thông tin sổ đỏ tại Hải Phòng năm 2022

Trích lục thông tin nhà đất/trích lục thông tin sổ đỏ sẽ là căn cứ để khởi kiện nhằm xác định đúng đối tượng tranh chấp để khởi kiện. Pháp luật quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở là gì? Thủ tục trích lục thông tin sổ đỏ tại Hải Phòng được thực hiện như thế nào là vấn đề được bạn đọc quan tâm nhiều đến. Tại bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn quy định pháp luật về nội dung này. Hi vọng bài viết mang lại nhiều điều bổ ích đến bạn.

Căn cứ pháp lý

  • Thông tư 34/2014/TT-BTNMT
  • Luật Đất đai năm 2013

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở là gì?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước.

Giấy chứng nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Giấy chứng nhận gồm một tờ có 04 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen (được gọi là phôi Giấy chứng nhận) và Trang bổ sung nền trắng; mỗi trang có kích thước 190mm x 265mm; bao gồm các nội dung theo quy định như sau:

a) Trang 1 gồm Quốc hiệu, Quốc huy và dòng chữ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” in màu đỏ; mục “I. Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” và số phát hành Giấy chứng nhận gồm 02 chữ cái tiếng Việt và 06 chữ số, được in màu đen; dấu nổi của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Trang 2 in chữ màu đen gồm mục “II. Thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”, trong đó có các thông tin về thửa đất, nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm và ghi chú; ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận và cơ quan ký cấp Giấy chứng nhận; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận;

c) Trang 3 in chữ màu đen gồm mục “III. Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” và mục “IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận”;

d) Trang 4 in chữ màu đen gồm nội dung tiếp theo của mục “IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận”; nội dung lưu ý đối với người được cấp Giấy chứng nhận; mã vạch;

đ) Trang bổ sung Giấy chứng nhận in chữ màu đen gồm dòng chữ “Trang bổ sung Giấy chứng nhận”; số hiệu thửa đất; số phát hành Giấy chứng nhận; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận và mục “IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận” như trang 4 của Giấy chứng nhận;

Có thể bạn quan tâm  Chuyển đổi đất ở sang đất thương mại dịch vụ tại Hải Phòng thế nào?

e) Nội dung của Giấy chứng nhận quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản này do Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) tự in, viết khi chuẩn bị hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Thủ tục trích lục thông tin sổ đỏ tại Hải Phòng năm 2022
Thủ tục trích lục thông tin sổ đỏ tại Hải Phòng năm 2022

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp người đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật đất đai 2013.

Thủ tục trích lục thông tin sổ đỏ tại Hải Phòng năm 2022

Căn cứ theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định về trình tự, thủ tục xin trích lục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

– Hồ sơ: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai nộp phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu cho các cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai theo Mẫu số 01/PYC được ban hành kèm theo Thông tư 34/2014/TT-BTNMT.

– Nơi nộp hồ sơ: Căn cứ Khoản 2 Điều 15 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT thì Văn phòng đăng ký đất đai quận/huyện nơi có đất sẽ tiếp nhận hồ sơ. Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.

Hình thức nộp hồ sơ: 

Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT thì việc nộp văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện theo một trong các phương thức sau:

1. Nộp trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai;

2. Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;

3. Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.

Trách nhiệm của cơ quan nhận hồ sơ: 

Khi nhận được phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu hợp lệ của tổ chức, cá nhân, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện việc cung cấp dữ liệu cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu khai thác dữ liệu. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho tổ chức, cá nhân biết.

Có thể bạn quan tâm  Dịch vụ tư vấn thủ tục chia thừa kế nhà đất tại Hải Phòng nhanh chóng, uy tín

Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

+) Thời hạn giải quyết: căn cứ Khoản 4 Điều 12 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định:

Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.

Dịch vụ trích lục thông tin sổ đỏ nhanh chóng năm 2022 của Luật sư Hải Phòng

Đôi khi vì không có nhiều thời gian, kinh nghiệm và kiến thức thực hiện thủ tục này dẫn đến vụ việc bị kéo dài; dẫn đến công việc cần thực hiện không suôn sẻ. Luật sư Hải Phòng hân hạnh cung cấp dịch vụ trích lục thông tin sổ đỏ để hỗ trợ quý khách khi có nhu cầu. Đối với dịch vụ này, Luật sư Hải Phòng sẽ:

  • Tư vấn giải quyết các vấn đề băn khoăn về trích lục;
  • Soạn thảo hồ sơ trích lục giấy tờ hợp lệ;
  • Đại diện nộp, nhận và thông báo khi có thông tin hoặc cần trao đổi;
  • Đại diện tiếp nhận, bàn giao kết quả đến quý khách để sử dụng phục vụ cho công việc.

Công ty luật sư chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý với tôn chỉ TẬN TÂM – UY TÍN – HIỆU QUẢ. Luôn hướng đến việc đảm bảo tốt nhất cho quyền lợi của khách hàng để khách hàng có thể tin tưởng giao phó trách nhiệm, đảm bảo đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi cho cá nhân/ doanh nghiệp.

Lợi ích Luật Sư Hải Phòng mang lại cho khách hàng

1.Sử dụng dịch vụ của Luật sư Hải Phòng; chúng tôi đảm bảo sẽ giúp bạn thực hiện khâu chuẩn bị hồ sơ hiệu quả, đúng pháp luật. Bạn không cần phải tự thực hiện chuẩn bị giấy tờ.

2Sử dụng dịch vụ trích lục thông tin sổ đỏ của Luật sư Hải Phòng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian. Bạn sẽ không phải tốn thời gian để chuẩn bị hồ sơ; nộp hồ sơ hay nhận kết quả thụ lý. Những công đoạn đó, chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện ổn thỏa.

3. Chi phí dịch vụ là điều mà khách hàng quan tâm. Nhưng, bạn đừng lo lắng, vì mức giá mà chúng tôi đưa ra đảm bảo phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Giúp bạn có thể tiết kiệm tối đa chi phí khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Video Luật sư Hải Phòng giải đáp thắc mắc về trích lục thông tin sổ đỏ

Video Luật sư Hải Phòng giải đáp thắc mắc về trích lục thông tin sổ đỏ

Thông tin liên hệ

Trên đây là những vấn đề liên quan đến “Thủ tục trích lục thông tin sổ đỏ tại Hải Phòng năm 2022Luật sư Hải Phòng tự hào sẽ là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề cho khách hàng liên quan đến tư vấn pháp lý đến dịch vụ làm thủ tục Ly hôn nhanh… của chúng tôi. Nếu quý khách hàng còn phân vân, hãy đặt câu hỏi cho Luật sư Hải Phòng thông qua số hotline 0833102102 chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi nhanh chóng.

Có thể bạn quan tâm  Hành vi ăn trộm xe máy bị xử phạt ra sao?

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Thông tin sổ đỏ bao gồm những thông tin gì?

Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trong đó có các thông tin về thửa đất, nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm và ghi chú; ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận và cơ quan ký cấp Giấy chứng nhận; số và sổ cấp giấy chứng nhận.
Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp nào cần trích lục thông tin sổ đỏ?

Trong một số trường hợp yêu cầu cần có trích lục thông tin sổ đỏ, cụ thể:
1. Khi đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Sổ đỏ, Sổ hồng (theo khoản 3 Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).
Theo đó, khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, xin cấp Sổ đỏ, Sổ hồng, tại nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất bị thay đổi thì  cơ quan đăng ký đất đai sẽ thực hiện trích lục thửa đất.
2. Trong trường hợp cấp lại Sổ đỏ, Sổ hồng (theo khoản 3 Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).
Khi cấp lại Sổ đỏ, Sổ hồng trong trường hợp bị mất thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trích lục thửa đất đối với nếu chưa có bản đồ địa chính và chưa có trích lục thửa đất.
3. Là căn cứ quan trọng để giải quyết tranh chấp đất đai (theo điểm c khoản 3 Điều 89 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).
Trường hợp hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND xã mà không thành và các bên lựa chọn giải quyết tranh chấp tại UBND cấp huyện/tỉnh thì trích lục thửa đất qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp là một trong những căn cứ để giải quyết tranh chấp đất đai.
4. Khi có yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất (Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT)
Người xin giao đất, thuê đất phải nộp 01 bộ hồ sơ khi nhận giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của UBND cấp tỉnh, trong đó:
– Hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất phải có trích lục thửa đất.
– Cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất.
5. Là thành phần trong hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo khoản 2 Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT)

Thời gian thực hiện thủ tục trích lục thong tin sổ đỏ là bao lâu?

– Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
– Không quá 07 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.
– Người có yêu cầu được nhận kết quả trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày có kết quả giải quyết.

5/5 - (2 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Bài viết liên quan

Trả lời