Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Giấy chứng nhận an ninh trật tự, còn được gọi là giấy phép an ninh trật tự, đóng vai trò quan trọng như một văn bản chứng thực quyền lực được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nó không chỉ là một tờ giấy, mà là biểu tượng của sự đảm bảo an toàn và trật tự trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong những lĩnh vực yêu cầu sự nghiêm ngặt về an ninh trật tự. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự hiện nay được diễn ra như thế nào?

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự là gì?

Giấy chứng nhận an ninh trật tự, hay còn được gọi tắt là giấy phép an ninh trật tự, là một tài liệu quan trọng được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Được thiết lập với mục đích chính là đảm bảo an toàn và trật tự trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong những ngành nghề đòi hỏi điều kiện nghiêm ngặt về an ninh trật tự.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Đây không chỉ là một giấy tờ pháp lý mà còn là biểu tượng cho sự cam kết và tuân thủ các quy định liên quan đến an toàn, bảo mật, và trật tự trong quá trình hoạt động kinh doanh. Các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất may mắn được trang bị với giấy chứng nhận này có thể chứng minh rằng họ đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, từ việc xây dựng hệ thống an ninh đến quản lý nhân sự một cách hiệu quả.

Quy trình cấp giấy chứng nhận an ninh trật tự đòi hỏi sự kiểm tra kỹ lưỡng từ phía cơ quan quản lý, đảm bảo rằng cơ sở sản xuất kinh doanh đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện cần thiết. Đối với các ngành nghề như này, việc duy trì an ninh trật tự không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn là nhiệm vụ của cộng đồng và xã hội. Giấy chứng nhận này là một minh chứng rõ ràng về sự hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý để xây dựng một môi trường kinh doanh an toàn và bền vững.

Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Được thiết lập với mục đích chính là bảo vệ cộng đồng và xã hội, giấy chứng nhận này đòi hỏi các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất phải tuân thủ một loạt các tiêu chuẩn và quy định về an ninh. Quá trình cấp giấy chứng nhận không chỉ là một thủ tục hành chính mà còn là bước kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo rằng cơ sở đáp ứng đầy đủ và hiệu quả những điều kiện an ninh cần thiết.

Có thể bạn quan tâm  Tội phạm công nghệ cao là gì theo quy định năm 2023?

Căn cứ theo Điều 19 Nghị định 96/2016/NĐ-CP, tiểu mục 1 Mục C Phần II Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 3191/QĐ-BCA năm 2022.

Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự bao gồm:

– Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh.

– Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa;

– Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh.

Trường hợp người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự là người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài thì ngoài Bản khai nhân sự phải gửi kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

– Ngoài các tài liệu quy định nêu trên, hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải có thêm tài liệu áp dụng đối với một số cơ sở kinh doanh các ngành, nghề sau đây:

+ Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ không có vốn đầu tư nước ngoài, phải có bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn từ cao đẳng trở lên của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự.

Có thể bạn quan tâm  Lệ phí xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bao nhiêu tiền?

+ Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài, phải có:

++ Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn từ cao đẳng trở lên của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự;

++ Tài liệu chứng minh doanh nghiệp nước ngoài đủ điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

+ Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ, phải có giáo trình và chương trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ và đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

+ Đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề: Sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; kinh doanh tiền chất thuốc nổ; kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí; kinh doanh súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ; kinh doanh casino; kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; kinh doanh dịch vụ đặt cược, phải có văn bản cho phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Giấy phép an ninh trật tự không chỉ là động lực để doanh nghiệp thực hiện các biện pháp an ninh một cách chặt chẽ mà còn là cam kết của họ đối với sự an toàn của cộng đồng. Nó là một bảo đảm cho khách hàng và đối tác, chứng minh rằng mọi hoạt động của doanh nghiệp đều được thực hiện dưới sự giám sát và tuân thủ của cơ quan quản lý.

Căn cứ nội dung được quy định tại tiểu mục 1 Mục C Phần II Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 3191/QĐ-BCA năm 2022.

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự được thực hiện như sau:

(1) Trình tự

– Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự nộp hồ sơ đến Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an.

– Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra thông tin, thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì tiếp nhận hồ sơ giải quyết và gửi Giấy biên nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua tài khoản trên cổng dịch vụ công hoặc qua thư điện tử (nếu có) cho cơ sở kinh doanh hoặc người được cử đến liên hệ nộp hồ sơ.

Có thể bạn quan tâm  Giấy khai sinh có phải hợp pháp hóa lãnh sự không theo QĐ 2023?

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu thành phần thì không tiếp nhận hồ sơ và gửi Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua thư điện tử (nếu có) cho cơ sở kinh doanh hoặc người được cử đến liên hệ nộp hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không đủ điều kiện theo thì không tiếp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ và gửi Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc hoặc qua tài khoản trên cổng dịch vụ công hoặc qua thư điện tử (nếu có).

– Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên Giấy biên nhận hồ sơ, tổ chức, cá nhân đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính sau khi đã hoàn thành nộp phí thẩm định.

(2) Cách thức

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an;

– Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính;

– Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

– Trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.

(3) Thời hạn giải quyết

05 (năm) ngày làm việc.

(4) Lệ phí

300.000đ (Ba trăm nghìn đồng).

(5) Kết quả

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Thông tin liên hệ:

Luật sư Hải Phòng sẽ đại diện khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề “Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự“. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với chúng tôi để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín.

Câu hỏi thường gặp

Thời hạn của giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự là bao lâu?

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự không quy định thời hạn

Sửa chữa giấy phép an ninh trật tự có bị thu hồi giấy phép không?

Kinh doanh không đúng ngành, nghề, địa điểm ghi trong Giấy phép an ninh trật tự sẽ bị thu hồi có thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Bài viết liên quan