VSATTP trong phòng chống bệnh truyền nhiễm như thế nào?