Cơ sở pháp luật của việc mua bán chung cư chưa có sổ hồng