Thực hiện sang tên sổ đỏ có cần ký giáp ranh không?