Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời có giá trị tối đa trong bao lâu?