Dùng kích điện để đánh bắt cá thì có bị phạt không?