Xử phạt người đi bộ trèo qua dải phân cách như thế nào?