Thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự giấy khai sinh như thế nào?