Người sử dụng lao động có nghĩa vụ gì người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng không báo trước đúng pháp luật?