Người có hành vi cản trở việc tống đạt văn bản tố tụng của Tòa án bị xử lý như thế nào?