Mức phạt khi đi vào đoạn đường cắm biển 10t là bao nhiêu tiền?