Hành vi bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ bị phạt như thế nào?