Dùng kích điện để đánh bắt cá thì bị xử phạt như thế nào?