Điều kiện sang tên sổ đỏ được pháp luật quy định như thế nào?