Địa điểm nào không được kinh doanh rượu bia theo quy định của pháp luật?