Chơi xóc đĩa ngày Tết bị xử phạt ra sao theo pháp luật hiện hành?