Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng mới năm 2023

Khi đủ các điều kiện về nhân sự, bộ phận kỹ thuật, tài chính, và tên miền, cùng với khả năng quản lý thông tin đối với mạng xã hội, thì cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép cho việc thiết lập mạng xã hội trên mạng. Điều này là một bước quan trọng trong quá trình phát triển và quản lý mạng xã hội, giúp đảm bảo tính bảo mật, an toàn, và tuân thủ các quy định pháp luật. Giấy phép này thường đi kèm với các yêu cầu và nghĩa vụ phải tuân theo để đảm bảo hoạt động của mạng xã hội diễn ra đúng cách và theo các nguyên tắc xã hội và pháp luật. Mời quý khách hàng tải xuống Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng mới năm 2023 tại bài viết sau

Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng là gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng là một văn bản quan trọng, được cá nhân hoặc tổ chức lập ra để gửi đến cơ quan có thẩm quyền, nhằm bày tỏ mong muốn và nguyện vọng về việc cấp giấy phép cho hoạt động thiết lập mạng xã hội trên mạng. Đây là bước quan trọng để đảm bảo rằng hoạt động mạng xã hội sẽ được thực hiện theo đúng quy định và tuân thủ các yêu cầu về nhân sự, tài chính, kỹ thuật, tên miền, và quản lý thông tin. Mẫu đơn này là căn cứ mà cơ quan có thẩm quyền sẽ sử dụng để đánh giá và quyết định về việc cấp giấy phép, đảm bảo rằng mạng xã hội sẽ hoạt động hợp pháp và đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và pháp luật.

Điều kiện xin cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội

Giấy phép thiết lập mạng xã hội là một văn bản hoặc ủy quyền chính thức từ một cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức quản lý, cho phép cá nhân hoặc tổ chức cụ thể thiết lập và quản lý một mạng xã hội trên mạng internet. Đây là một phần quan trọng trong việc đảm bảo tính hợp pháp và tuân thủ các quy định cho các hoạt động mạng xã hội.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng

Doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp trên trang mạng xã hội, ngành nghề đăng ký kinh doanh đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý về ngành nghề dịch vụ mạng xã hội:

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc dữ liệu đăng ký ngành nghề trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải có mã ngành nghề sau:

 • Mã ngành 6311: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
 • Mã ngành 6312: Cổng thông tin (trừ hoạt động báo chí): Thiết lập mạng xã hội.

Trường hợp doanh nghiệp chưa có mã ngành 6311 và mã ngành 6312 thì doanh nghiệp phải bổ sung mã ngành nghề để đủ điều kiện xin Giấy phép thiết lập mạng xã hội.

Có thể bạn quan tâm  Mẫu hợp đồng góp vốn mua đất mới năm 2023

Điều kiện về tổ chức, nhân sự đáp ứng khi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội

Điều kiện về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin.

 • Có ít nhất 01 nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin là người có quốc tịch Việt Nam hoặc đối với người nước ngoài có thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp còn thời hạn ít nhất 06 tháng tại Việt Nam kể từ thời điểm nộp hồ sơ;
 • Có bộ phận quản lý nội dung thông tin.

Điều kiện về nhân sự bộ phận kỹ thuật.

 • Có ít nhất 01 nhân sự quản lý nội dung thông tin và 01 nhân sự quản lý kỹ thuật.
 • Đáp ứng quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/ NĐ –CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/ 2013/NĐ – CP ngày 15/03/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (Nghị định số 72/2013/NĐ-CP).

Điều kiện về đăng ký tên miền

 • Đối với tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí, dãy ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí.
 • Mạng xã hội sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.
 • Mạng xã hội của cùng một tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng một tên miền.
 • Tên miền “.vn” phải còn thời hạn sử dụng ít nhất là 06 tháng tại thời điểm đề nghị cấp phép và phải tuân thủ quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Đối với tên miền quốc tế phải có xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp.”
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng

Điều kiện về kỹ thuật:

 • Mạng xã hội phải Lưu trữ tối thiểu 02 năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải;
 • Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng;
 • Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin;
 • Có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật;
 • Đảm bảo phải có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin trên toàn bộ các trang mạng xã hội do tổ chức, doanh nghiệp sở hữu.
Có thể bạn quan tâm  Mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở mới năm 2023

 Điều kiện kỹ thuật, hệ thống kỹ thuật thiết lập mạng xã hội phải có khả năng đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Thực hiện đăng ký, lưu trữ thông tin cá nhân của thành viên, bao gồm: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; số điện thoại và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp người sử dụng Internet dưới 14 tuổi và chưa có chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của người giám hộ theo quy định tại điểm này để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó;
 • Thực hiện việc xác thực người sử dụng dịch vụ thông qua tin nhắn gửi đến số điện thoại hoặc đến hộp thư điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc thay đổi thông tin cá nhân;
 • Ngăn chặn hoặc loại bỏ thông tin vi phạm các quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định này khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Thiết lập cơ chế cảnh báo thành viên khi đăng thông tin có nội dung vi phạm (bộ lọc).

Điều kiện về biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và quản lý thông tin đối với mạng xã hội

 • Có thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội phù hợp theo các quy định và được đăng tải trên trang chủ của mạng xã hội;
 • Bảo đảm người sử dụng phải đồng ý thỏa thuận sử dụng dịch vụ mạng xã hội bằng phương thức trực tuyến thì mới có thể sử dụng được các dịch vụ, tiện ích của mạng xã hội;
 • Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm Khoản 1 Điều 5 Nghị định 27/2018/ NĐ – CP sửa đổi, bổ sung Nghị đinh 72/ 2013/ NĐ – CP Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng (Nghị định 27/2018/NĐ – CP). Chậm nhất sau 03 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn bản, điện thoại, email);
 • Có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng;
 • Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng trong việc cho phép thu thập thông tin cá nhân của mình hoặc cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng mới năm 2023

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng là tài liệu quan trọng, được cá nhân hoặc tổ chức tạo ra với mục đích gửi đến cơ quan có thẩm quyền, nhằm yêu cầu việc cấp giấy phép cho hoạt động thiết lập mạng xã hội trên internet. Đây là một phần quan trọng trong quá trình đảm bảo rằng hoạt động mạng xã hội sẽ tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn về nhân sự, tài chính, kỹ thuật, tên miền, và quản lý thông tin.

Có thể bạn quan tâm  Mẫu đơn xin xác nhận tài sản riêng của vợ chồng mới năm 2023
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [16.64 KB]

Hướng dẫn viết Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng thể hiện sự cam kết của cá nhân hoặc tổ chức về việc tuân thủ các quy định và nghĩa vụ được áp đặt bởi cơ quan có thẩm quyền. Nó cũng cung cấp cơ sở cho cơ quan đó để xem xét và quyết định về việc cấp giấy phép, đảm bảo rằng mạng xã hội sẽ hoạt động trong phạm vi pháp luật và đáp ứng các yêu cầu an toàn và quy định.

– Phần kính gửi ghi rõ thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử)

– Ghi rõ tên cơ quan chủ quản (nếu có): …

– Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội: …

– Ghi rõ mục đích thiết lập mạng xã hội: …

– Ghi rõ loại hình dịch vụ mạng xã hội: (dịch vụ tạo blog, diễn đàn, trò chuyện trực tuyến….)

Thông tin liên hệ:

Luật sư Hải Phòng đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng mới năm 2023“. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng

Câu hỏi thường gặp

Giấy phép mạng xã hội là giấy phép như thế nào?

Giấy phép mạng xã hội là giấy phép cho phép thành viên tham gia mạng xã hội trên cơ sở tương tác, chia sẽ, trao đổi, giấy phép mạng xã hội do Bộ thông tin và Truyền thông cấp cho tổ chức, doanh nghiệp xây dựng, vận hành, quản lý mạng xã hội và phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện để thiết lập mạng xã hội theo quy định thì mới được cấp phép.

Các hành vi cấm khi đăng ký mạng xã hội là gì?

– Cản trở hoạt động hợp pháp; hoặc hỗ trợ hoạt động bất hợp pháp về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; cản trở bất hợp pháp hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia; phá hoại cơ sở hạ tầng thông tin,;phá hoại thông tin trên môi trường mạng.
– Cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số; nhằm mục đích sau đây: Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đoàn kết toàn dân;……

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Bài viết liên quan