Trường hợp nào phải đổi sang Căn cước công dân gắn chip?