Trường hợp nào không được hưởng chia thừa kế nhà đất?