Trường hợp nào đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo cho người lao động biết?