Thực hiện gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài như thế nào?