Quy định về xử lý hình sự với hành vi mua tài sản do trộm cắp mà có