Có bắt buộc xin giấy xác nhận cư trú thay sổ hộ khẩu?