Thời hạn giấy cắt khẩu là bao lâu?

Việc cắt hộ khẩu và chuyển đến nơi ở mới đòi hỏi sự chấp hành đúng quy định của pháp luật và cần được thực hiện một cách cẩn thận. Điều này giúp cung cấp thông tin chính xác về dân số, quản lý địa phương và đảm bảo quyền lợi và lợi ích của công dân được bảo vệ đúng mực trong quá trình di chuyển và đăng ký cư trú mới. Vậy hiện nay pháp luật quy định về thời hạn giấy cắt khẩu là bao lâu? Luật sư Hải Phòng sẽ cùng quý bạn đọc tìm hiểu về quy định này tại nội dung bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý

Luật Cư trú năm 2020

Để cắt khẩu cá nhân cần đáp ứng điều kiện gì?

Cắt hộ khẩu để chuyển sang nơi ở khác là một quyền và nghĩa vụ quan trọng của mỗi công dân liên quan đến việc cư trú. Cư trú đề cập đến địa chỉ mà mỗi người được đăng ký và thường trú tại một địa phương cụ thể. Quyền cắt hộ khẩu cho phép công dân thay đổi địa chỉ cư trú theo nhu cầu và tình hình cuộc sống, trong khi nghĩa vụ này đòi hỏi sự chịu trách nhiệm của công dân với pháp luật và chính quyền địa phương.

Căn cứ khoản 1 Điều 25 Luật Cư trú 2020 quy định về tách hộ như sau:

Tách hộ

1. Thành viên hộ gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; trường hợp có nhiều thành viên cùng đăng ký tách hộ để lập thành một hộ gia đình mới thì trong số các thành viên đó có ít nhất một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý, trừ trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký tách hộ là vợ, chồng đã ly hôn mà vẫn được cùng sử dụng chỗ ở hợp pháp đó;

c) Nơi thường trú của hộ gia đình không thuộc trường hợp quy định tại Điều 23 của Luật này.

2. Hồ sơ tách hộ bao gồm tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho tách hộ của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản.

Trường hợp tách hộ sau ly hôn quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì hồ sơ tách hộ bao gồm tờ khai thay đổi thông tin cư trú, giấy tờ, tài liệu chứng minh việc ly hôn và việc tiếp tục được sử dụng chỗ ở hợp pháp đó.

3. Thủ tục tách hộ được thực hiện như sau:

a) Người đăng ký tách hộ nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến cơ quan đăng ký cư trú;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về hộ gia đình liên quan đến việc tách hộ vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin; trường hợp từ chối giải quyết tách hộ thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Theo đó, để có thể tách hộ khẩu thì cá nhân cần đáp ứng được các điều kiện như:

Có thể bạn quan tâm  Nhờ người khác bầu cử hộ có vi phạm pháp luật không?

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; trường hợp có nhiều thành viên cùng đăng ký tách hộ để lập thành một hộ gia đình mới thì trong số các thành viên đó có ít nhất một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

Thời hạn giấy cắt khẩu là bao lâu?

– Được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý, trừ trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký tách hộ là vợ, chồng đã ly hôn mà vẫn được cùng sử dụng chỗ ở hợp pháp đó;

– Nơi thường trú mới của hộ gia đình sau khi tách hộ khẩu không được thuộc trường hợp không được đăng ký thường trú.

Những địa điểm nào không được phép đăng ký thường trú?

Việc cắt hộ khẩu mang ý nghĩa rất quan trọng trong việc xác định sự di chuyển và thay đổi địa điểm sống của công dân. Khi có nhu cầu di chuyển đến nơi khác để học tập, làm việc, lập nghiệp, hoặc vì bất kỳ lý do cá nhân nào, công dân có quyền cắt hộ khẩu để đăng ký cư trú tại địa phương mới. Quyền này giúp mỗi người tự quản lý cuộc sống và lựa chọn môi trường sống phù hợp với mục tiêu và mong muốn cá nhân. Tuy nhiên, pháp luật cũng có quy định những địa điểm sẽ không được phép đăng ký thường trú

Căn cứ Điều 23 Luật Cư trú 2020 quy định về những đại điểm không được đăng ký thường trú như sau:

Địa điểm không được đăng ký thường trú mới

1. Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn, chiếm hành lang bảo vệ quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử – văn hóa đã được xếp hạng, khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật.

2. Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo quy định của pháp luật.

3. Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật.

4. Chỗ ở bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phương tiện được dùng làm nơi đăng ký thường trú đã bị xóa đăng ký phương tiện hoặc không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

5. Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, cá nhân khi tách hộ khẩu thì cần chú ý nêu trường hợp địa điểm cá nhân tới để nếu thường trú thuộc một trong các địa điểm vừa nêu trên thì không được phép đăng ký thường trú mới.

Có thể bạn quan tâm  Thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử như thế nào?

Thời hạn giấy cắt khẩu là bao lâu?

Hiện nay pháp luật không quy định về thời hạn của giấy chuyển hộ khẩu.

Căn cứ theo khoản 4 điều 22 Luật cư trú 2020 quy định: Người đã đăng ký thường trú mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng ký.

Điều 22 Luật cư trú 2020 quy định thủ tục đăng ký thường trú như sau:

+ Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú.

+ Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Có thể bạn quan tâm  Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 có nội dung gì nổi bật?

Theo quy định của pháp luật thì công dân đã đăng ký thường trú mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng ký.

Thông tin liên hệ:

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Thời hạn giấy cắt khẩu là bao lâu?” Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, Luật sư Hải Phòng với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý như mục đích sử dụng đất. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 0833102102

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Khi chuyển khẩu về nhà chồng, người vợ cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Khi làm thủ tục xin chuyển hộ khẩu khi lấy chồng, người vợ cần chuẩn bị những hồ sơ, giấy tờ sau:
+ Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ lý do là chuyển hộ khẩu do lấy chồng;
+ Ý kiến đồng ý của chủ hộ/chủ sở hữu hợp pháp nơi công dân đăng ký thường trú mới trên Tờ khai thay đổi thông tin cư trú hoặc văn bản đồng ý;
+ Giấy chứng nhận kết hôn của hai vợ chồng do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương

Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu hiện nay như thế nào?

Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu:
+ Trưởng Công an xã, thị trấn có thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu cho các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh;
+ Trưởng Công an huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chuyển hộ khẩu cho các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Làm giấy chuyển hộ khẩu mất bao lâu thời gian?

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Bài viết liên quan