Cách thức xử lý khi phát hiện trẻ bị bỏ rơi như thế nào?