Những hành vi nào bị cấm khi sử dụng rượu bia theo quy định của pháp luật?