Mức phạt đối với hành vi xây dựng trái phép như thế nào?