Cá nhân thực hiện thủ tục mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng như thế nào?