Bắt giữ người để đòi nợ có vi phạm pháp luật không?