Quy định pháp luật về việc buôn bán tại vỉa hè như thế nào?