Pháp luật quy định những trường hợp nào không được vượt xe?