Những đối tượng được miễn nghĩa vụ quân sự năm 2023