Người mang hộ chiếu đi cầm cố bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?