Thẻ: Người đi bộ trèo qua dải phân cách có được không?