Người dân có được phép sử dụng pháo hoa pháo nổ trong các dịp lễ tết hay không?