Mức trợ cấp khó khăn đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang là bao nhiêu?