Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa được hiểu là như thế nào?