Lệ phí cấp sổ đỏ tại Hải Phòng lần đầu là bao nhiêu?