Khi áp dụng giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại thì có tốn phí hay không?